Không có mô tả.

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm thống kê tình hình tiêm vaccine phòng Covid 19 của sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức cho sinh viên học tập trong thời gian tới, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai đến sinh viên các nội dung sau:

1. Thực hiện khảo sát thống kê tình hình tiêm vắc xin tại link: https://forms.gle/nAoqKGrZYipwn5dx5

2. Đối tượng thực hiện khảo sát, thống kê:

Tất cả sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 các khóa 43, 44, 45, 46 và Quản trị Luật khóa 42.

3. Thời gian thực hiện: hạn chót 17h00, ngày 08/10/2021 (thứ sáu).

Trong quá trình thực hiện mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Phòng C104A, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4. Số điện thoại: 1900588814 hoặc (028) – 39.400.989 (số nội bộ 180). Anh Tăng Xuân Anh chuyên viên Trung tâm, số điện thoại 0377033363.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:  www.htdn.hcmulaw.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/quanhedoanhnghiepvahotrosinhvien/

Đây là nội dung quan trọng đề nghị Lớp trưởng, Ban Cán sự các lớp triển khai nghiêm túc các nội dung và tiến độ thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- P.ĐT,CTSV,Khoa ( hỗ trợ thông tin);

- Lớp trưởng, BCH Đoàn – Hội (phối hợp);

- Lưu: VT, QHDN&HTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

 GIÁM ĐỐC TT QHDN&HTSV

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành An

 

Tags