Căn cứ kế hoạch số: 09/KH-HSV ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP. HCM về việc Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho sự thành công của Chiến dịch, Ban Chỉ huy Chiến dịch xin thông báo về việc đặt bàn hội thu Mùa hè xanh năm 2020, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

 

2. Thời gian: từ ngày 13/7/2020 (thứ hai) đến ngày 24/7/2020 (thứ sáu).

 

3. Hình thức quyên góp:

 

- Hiện kim: tối thiểu 10.000 đồng/sinh viên;

 

- Hiện vật: dụng cụ học tập (truyện, sách, tập trắng,…), nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, đường, nước mắm…), gấu bông, đồ chơi…

 

4. Mục đích sử dụng: dùng trong lễ hội thiếu nhi, tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, thăm gia đình chính sách, hỗ trợ chiến sĩ tình nguyện…

 

5. Cách thức quyên góp: Trong thời gian nêu trên, Ban Chỉ huy Chiến dịch sẽ tiến hành đặt bàn tại 2 cơ sở, sảnh C.107 cơ sở Nguyễn Tất Thành và sảnh D.101 cơ sở Bình Triệu.

 

Trên đây là Thông báo của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường về việc tiến hành đặt bàn hội thu Mùa hè xanh năm 2020. Rất mong nhận được sự tham gia của tất cả các bạn sinh viên./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Thư ký Hội Sinh viên trường (báo cáo);

- Các Liên Chi hội, Chi hội (thông báo);

- Lưu VP.

TL. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trần Trang Anh


 
 

Tags