Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc nhận hỗ trợ vật chất Học kỳ II năm học 2019 – 2020 cho các Cán bộ Đoàn – Hội và Lớp trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Các đối tượng nhận hỗ trợ vật chất

  1.1. Cán bộ Đoàn – Hội

- Những Cán bộ Đoàn – Hội là BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, Cán bộ văn phòng, BCH Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn, BCH Liên chi hội, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm CLB - Đội - Nhóm đương nhiệm hoặc đã được bầu cử lại nhưng vẫn giữ vị trí công tác cũ sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác là 05 tháng tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/5/2020, riêng đối với khóa 41 và 40 (QTL) là 03 tháng tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/03/2020;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội thôi giữ nhiệm vụ hoặc không tham gia trong nhiệm kỳ mới sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội nhận nhiệm vụ mới sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội đảm nhận nhiều chức vụ thì sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng cho chức vụ cao nhất;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội tiếp tục tham gia công tác nhưng giữ vị trí khác sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác cho vị trí cũ và thời gian tương ứng cho vị trí mới.

  1.2. Lớp trưởng các lớp khóa 41, 42, 43, 44 và 40 (QTL) năm học 2019 – 2020.

2. Thời gian, địa điểm nhận hỗ trợ vật chất

  2.1. Thời gian

  Việc nhận hỗ trợ vật chất được chia làm hai đợt như sau:

- Đợt 1: Vào các ngày 15, 17, 20, 22, 24/7/2020;

  + Buổi sáng: Từ 09h00 đến 11h30;

  + Buổi chiều: Từ 14h00 đến 18h00.

- Đợt 2: Vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 14/9/2020 (Thứ hai) đến hết ngày 16/10/2020 (Thứ sáu);

  + Buổi sáng: Từ 09h00 đến 11h30;

  + Buổi chiều: Từ 14h00 đến 18h00.

  2.2. Địa điểm: Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên trường – Phòng A.308, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

3. Thủ tục nhận hỗ trợ vật chất

- Trong thời gian nêu trên, sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên trường – Phòng A.308, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4 để nhận tiền. Mọi trường hợp liên hệ ngoài thời gian nêu trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết;

- Sinh viên khi lên nhận hỗ trợ vật chất phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác cho cán bộ phụ trách;

- Không được nhận thay;

- Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Đ/c Nguyễn Thụy Phương Thy – SĐT: 0977.512.926 – Phó Chánh Văn phòng Đoàn trường hoặc Đ/c Nguyễn Minh Đức – SĐT: 0965.063.882 – Cán bộ Văn phòng Đoàn trường.

Trên đây là thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ vật chất đối với Cán bộ Đoàn – Hội và lớp trưởng Học kỳ II năm học 2019 – 2020 của Ban Thường vụ Đoàn trường. Đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt, Hội sinh viên, Liên chi hội triển khai thông tin đến các đơn vị trực thuộc để được nhận hỗ trợ đúng thời hạn./.

 Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BTK Hội Sinh viên trường;

- BCH các Đoàn khoa, ĐCCTĐTĐB;

- Các CLB – Đội – Nhóm;

- Website Đoàn trường;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags