Thực hiện Kế hoạch số 147- KH/TWĐTN-INTH ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “4nh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2019, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai và vận động thí sinh tham gia Hội thi đến các cơ sở Đoàn trực thuộc với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Bảng cá nhân:

- Bảng A: Sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

- Bảng B: Giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống, giáo dục quốc dân (Không bao gôm giảng viên đại học, cao đẳng giảng dạy các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

1.2. Bảng đội tuyển sinh viên: Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ chọn cử 01 đội tuyên sinh viên gôm 05 thành viên tham dự.

2. Thời gian tô chức Hội thi:

2.1. Bảng cá nhân: Từ 25/3/2019 đến 28/4/2019 (05 tuần).

2.2. Bảng đội tuyển sinh viên:

- Vòng thị cấp cụm, cấp khu vực: tháng 5/2019 (Thời gian cụ thể các cụm, khu vực sẽ được thông báo tới các đội tuyển bằng văn bản, thông qua website và fanpage Hội thì).

- Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: dự kiến ngày 19/5/2019.

3. Cách thức dự thi (đối với bảng cá nhân): Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn

4. Mục tiêu phấn đấu:

- Mỗi cơ sở Đoàn khu vực trường học trực thuộc Thành Đoàn và cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động có trường học phấn đấu vận động ít nhất 20% sinh viên và 30% giảng viên trẻ của trường tham gia bảng cá nhân. 

- Mỗi Quận — Huyện Đoàn phấn đấu vận động ít nhất 20% giáo viên trẻ tham gia bảng cá nhân.

5. Phân công tổ chức thực hiện:

Phân công Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn: Là bộ phận thường trực theo dõi việc triển khai phần thi cá nhân trực tuyến; tham mưu và chuẩn bị đội tuyển của TP. Hồ Chí Minh dự thi bảng đội tuyển; tham mưu phương án khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đạt kết quả cao tại Hội thi.

- Phân công Ban Tuyên giáo Thành Đoàn: Phối hợp tuyên truyền về cuộc thi trên các trang tin điện tử, trang cộng đồng, các cơ quan báo chí của Thành Đoàn.

- Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên tại đơn vị về nội dung Hội thị, chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy - lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về cơ sở vật chất (phòng máy, mạng không dây...), về lịch công tác của đơn vị để tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia thi tập trung tại các phòng máy hoặc tại những địa điểm và thời gian thích hợp trong mỗi tuần diễn ra hội thi. Đồng thời, thực hiện ghi nhận hình ảnh về hội thi tại đơn vị và gửi về địa chỉ hộp thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với tiêu đề [Tên trường] - Hình ảnh Hội thi Ảnh sáng soi đường.

- Các cơ sở Đoàn tổ chức ¡n ấn ma-két Hội thi để tuyên truyền tại các khu vực tập trung đông sinh viên trong trường hoặc đưa banner phần thi trực tuyến trên website của cơ sở Đoàn, Hội Sinh viên đơn vị. Chi tiết về nội dung banner được đính kèm thông báo trên website Thành Đoàn hoặc liên hệ Đ/c Tô Minh Hiếu - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn (ĐT: 038.889.9758).

- Nhằm hưởng ứng phần thi cá nhân trực tuyến của cuộc thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các cơ sở Đoàn tô chức điểm thi tập trung, đề nghị các cơ sở Đoàn vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực đến tham gia dự thi, cụ thể như sau:

STT

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ

1.

Tuần 1

Từ 25 đến 31/3/2019

Quận Thủ Đức

Trường ĐH Luật TP.HCM

Trường ĐH Lao động - Xã hội CS2

 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

2.

Tuần 2

Từ 01 đến 07/4/2019

Quận 3

Trường CÐ Công nghệ Thủ Đức 2

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Trường ĐH Hoa Sen

3.

Tuần 3

Từ 8 đến 14/4/2019

Quận 2

 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm

TP.HCM Trường CÐ Cao Thắng

4.

Tuần 4

Từ 15 đến 21/4/2019

Huyện Nhà Bè

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

Đoàn khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TP.HCM

5.

Tuần 5

Từ 22 đến 28/4/2019

Quận 10

Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG - TP.HCM

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Trường ĐH Sài Gòn

 

- Đề nghị Trường Đoàn Lý Tự Trọng đảm bảo 100% giáo viên trẻ của trường tham gia Hội thi.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: TT, các Ban - VP;

- Trường Đoàn Lý Tự Trọng;

- 24 Quận - Huyện Đoàn; 

- Đoàn các trường ĐH-CĐ;

- Cơ sở Đoàn khu vực CNLĐ có trường;

- Lưu (VT-LT).

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã kí)

Trần Thu Hà

 

Tags