Căn cứ Kế hoạch số 144-KH/TWĐTN-VP về việc tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn với Đoàn viên, thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 09g00 đến 10g30 ngày 21/3/2019 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Truyền hình trực tiếp trên Công Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) và tường thuật trực tuyến trên Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Sinh viên Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ, Trang cộng đồng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

- Trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến đoàn viên, thanh niên theo các chủ đề “Thanh niên sống trách nhiệm”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”.

- Đề xuất các mô hình, giải pháp nhằm phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

- Hiến kế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tham gia thực hiện chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”.

4. Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện các nội dung sau:

- Đăng tải đường dẫn và thông tin giới thiệu về chương trình đối thoại trực tuyến tại trang thông tin điện tử của các đơn vị. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại đơn vị tham gia đặt câu hỏi cho chương trình giao lưu.

- Tổng hợp câu hỏi gửi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn qua địa chỉ thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 12g00 ngày 20/3/2012 (thứ Tư). Các câu hỏi đảm bảo thông tin của người đặt câu hỏi: họ và tên, nơi ở hiện nay, nghề nghiệp.

 

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành Đoàn;

- Các Ban - Văn phòng Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn;

- Lưu (VT-LT).

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Trần Thu Hà

Tags