Thực hiện Thông báo số 01-TB/GDĐT-CTTT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về việc mời đoàn viên, thanh niên Thành phố tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2018 - 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc mời đoàn viên, sinh viên tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia cuộc thi:

- Đoàn viên, sinh viên hệ đào tạo chính quy trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung:

2.1. Vòng loại online cấp trường:

2.1.1: Thời gian: từ ngày 29/10/2018 đến ngày 11/11/2018.

2.1.2. Cách thức đăng ký, tham gia dự thi:

 - Sinh viên truy cập cổng thông tin điện tử Hội thi với tên miền www.tiengnoituoitre.com để tham gia thi vòng loại cấp trường online gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (100 điểm) và 5 câu hỏi khảo sát trong vòng 20 phút.- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 tài khoản dự thi theo hướng dẫn.

- Kết quả của vòng thi cấp trường sẽ được thông báo vào ngày 14/11/2018.

2.2. Vòng loại cấp thành phố:

2.2.1. Thời gian: từ ngày 15/11/2018 đến ngày 22/11/2018.

2.2.2. Hình thức:

- Đối tượng: gồm 30 đơn vị của mỗi bảng, mỗi đơn vị gồm 10 thí sinh có tổng số điểm vòng loại cấp trường cao nhất với thời gian ngắn nhất sẽ được chọn để tham gia vòng loại cấp thành phố.

- Thể thức: thi trắc nghiệm trực tuyến như vòng loại cấp trường, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian trả lời là 15 phút.

Kết quả vòng sơ loại cấp thành phố sẽ được thông báo vào ngày 26/11/2018.

3. Giải thưởng vòng loại:

3.1. Giải tập thể:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất: Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo, quà tặng và tiền mặt 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng); (Đối với bảng A dành cho học sinh)

- Đơn vị trường có số lượng học sinh, sinh viên tham gia nhiều nhất: Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo, quà tặng và tiền mặt 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); (Đối với bảng A, B, C dành cho học sinh, sinh viên)

- 01 giải cá nhân được yêu thích nhất: đối với các thí sinh có nhiều lượt yêu thích khi đăng thông tin cuộc thi trên facebook (theo hướng dẫn trên website): Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo, quà tặng và tiền mặt 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); (Đối với bảng A, B, C dành cho học sinh, sinh viên)

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị triển khai, vận động đoàn viên, sinh viên tại đơn vị tham gia thực hiện nội dung thông báo./.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường;

- Các Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB;

- Các Chi đoàn;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

 

 

 

 

 

Tags