Thực hiện Kế hoạch số      -KH/ĐTN ngày   tháng   năm 2018 của Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Chuỗi hoạt động Legaltalk – Diễn đàn thông tin và sự kiện pháp lý, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị nội dung chi tiết của Chương trình “Legaltalk – Diễn đàn thông tin và sự kiện pháp lý” số 1 với chủ đề: “Tổng quan về nghề Luật” cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: Từ 18h00 đến 20h30 ngày 2 tháng 11 năm 201(thứ sáu);

- Địa điểm: Hội trường A1002, trường Đại học Luật TP. HCM cơ sở Nguyễn Tất Thành;

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA

1. Đối tượng tham gia

Toàn bộ sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ vừa học vừa làm đang theo học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

2. Hình thức tham gia

a. Đối với sinh viên:

- Nắm rõ thời gian diễn ra chương trình, địa điểm tổ chức, chuẩn bị trước những thắc mắc (nếu có) xung quanh chủ đề của chương trình để các chuyên gia giải đáp;

- Tham gia góp ý và gửi câu hỏi về Ban tổ chức tại email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b. Đối với các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn và Liên Chi hội:

Tích cực tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên trong Khoa thông qua kênh BCH Chi đoàn và thông báo trên fanpage Đoàn khoa.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phần trao đổi của diễn giả chương trình: 6h – 7h30: Diễn giả chương trình trình bày về tổng quan các cơ hội nghề nghiệp của ngành luật;

2. Phần thảo luận và giải đáp thắc mắc: Từ 7h30 – 8h30.

Mọi thắc mắc về Chương trình vui lòng liên hệ qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường Vụ Đoàn trường về việc tổ chức Chương trình “LegalTalk – Diễn đàn thông tin và sự kiện pháp lý” số 1 với Chủ đề: “Tổng quan về nghề luật”.

Đề nghị các Đoàn khoa và Chi đoàn nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Đoàn khoa, Liên chi đoàn, Liên Chi hội (thực hiện);

- Website Đoàn trường (triển khai);

- Dán bảng tin (triển khai);

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

File đính kèm: Nội dung tọa đàm số 01 - Chủ đề: "Tổng quan về nghề Luật"

Tags