Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của sinh viên với Phong cách “Sinh viên Luật đi đầu trong việc chấp hành và tôn trọng pháp luật”, đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông, giúp sinh viên có những trải nghiệm thực tế về các vấn đề giao thông hiện nay, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc tổ chức chương trình “Ngày hội Sinh viên Luật với An toàn giao thông” năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00 ngày 27/10/2018.

2. Địa điểm: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu, 123 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, sinh viên hệ Chính quy các Khóa 39 (Quản trị - Luật); Khóa 40, 41,42, 43 trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung hoạt động:

4.1. Triển lãm ảnh “Thế giới với an toàn giao thông”

- Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00 ngày 27/10/2018 (dự kiến);

- Địa điểm: Sảnh D trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu (dự kiến);

- Nội dung:

+ Trưng bày hình ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông; hình ảnh có sức ảnh hưởng về tại nạn giao thông trên Thế giới và những câu chuyện thương tâm quanh đó;

+ Dựng hiện trường giả của một vụ tai nạn giao thông, bên cạnh là hình ảnh kèm nội dung nhắc nhở hoặc một câu nói cảnh tỉnh.

4.2. Tọa đàm “Sinh viên luật với ATGT”

- Thời gian: Từ 07h00 đến 08h30 ngày 27/10/2018 (dự kiến);

- Địa điểm: Giảng đường D501 trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu (dự kiến);

- Nội dung:

+ Hướng dẫn sử dụng xe máy hiệu quả, an toàn;

Tham quan mẫu xe mới của Honda và thực hành lái xe trên máy RT (mô hình trong hội trường) để hiểu rõ hơn trên thực tế;

+ Tổ chức khu vực thực hành lái xe ngoài trời cho sinh viên;

+ Hoạt động thay nhớt miễn phí cho sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của Honda Phát Tiến (300 suất – dự kiến) (có đính kèm kế hoạch cụ thể).

4.3. Gian hàng ATGT

- Thời gian: Từ 8h30 đến 9h30 ngày 27/10/2018 (dự kiến);

- Địa điểm: Sân trường tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu (dự kiến);

- Nội dung: Có đính kèm thể lệ:

+ Gian hàng “Bức tường giao thông may mắn”: thử thách sinh viên kiến thức về an toàn giao thông để nhận được phần quà từ BTC;

+ Gian hàng “Sticker giao thông”: thực hiện thử thách trò chơi để nhận được Sticker ý nghĩa.

4.4. Hoạt động “Đổi nón bảo hiểm cũ, nhận nón bảo hiểm mới

- Thời gianTừ 7h00 đến 11h00 ngày 27/10/2018 (dự kiến);

- Địa điểm: Sảnh F trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu;

- Nội dung: Sinh viên đổi nón bảo hiểm cũ để nhận nón bảo hiểm mới. Phí đổi mũ là 75.000đ (Bảy mươi lăm nghìn đồng).

Lưu ý: Để được cộng điểm rèn luyện, sinh viên phải tham gia 02 hoạt động Triển lãm ảnh “Thế giới với an toàn giao thông”Tọa đàm “Sinh viên luật với ATGT”.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn tích cực thông tin đến các Đoàn viên, sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH nhà trường (báo cáo);

- BTV Thành Đoàn (báo cáo);

- BCH Đoàn trường (báo cáo);

- Các đồng chí có tên (thực hiện);

- Website Đoàn trường (Thông tin);

- Lưu: VP.    

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại 

 

File đính kèm: Thể lệ Ngày hội Sinh viên Luật với An toàn giao thông năm 2018

Tags