Căn cứ kết luận của Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên và Quyết định số 1360/QĐ-ĐHL ngày 05/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc khen thưởng sinh viên năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thông báo kết quả, danh sách các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Các danh hiệu được khen thưởng năm học 2017 – 2018:

- Lớp sinh viên xuất sắc, Lớp sinh viên tiên tiến;  

- Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi;

- Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018;

- Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2018.

2. Tình hình nộp hồ sơ đăng ký và kết quả xét chọn:

Tính đến ngày 14/9/2018, Phòng CTSV đã nhận được 14 hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu “Lớp sinh viên tiên tiến”, 69 hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu “Sinh viên giỏi” và 24 hồ sơ xét chọn danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2018” (hồ sơ do Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Phòng Đào tạo và Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (QHDN&HTSV) đề nghị).

Riêng đối với danh hiệu “Sinh viên đạt điểm thi cao nhất khối thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018”, Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên bình chọn 04 sinh viên có điểm thi cao nhất trên cơ sở kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (không tính điểm ưu tiên) và đề nghị của Phòng Đào tạo, theo các khối thi tương ứng.

Theo đó, kết quả xét chọn của các danh hiệu như sau:

a. Danh hiệu “Lớp sinh viên xuất sắc”, “Lớp sinh viên tiên tiến”:

Căn cứ theo Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018, theo nguyên tắc bình chọn các tập thể có thành tích nổi bật, có 10/14 tập thể lớp đủ tiêu chuẩn và được công nhận đạt danh hiệu “Lớp sinh viên tiên tiến” năm học 2017 – 2018 (xem danh sách đính kèm). Các tập thể lớp còn lại không đủ tiêu chuẩn do thành tích không nổi bật, xếp loại chi đoàn chỉ ở mức Trung bình. Không có tập thể đạt danh hiệu “Lớp sinh viên xuất sắc” năm học 2017 – 2018.

b. Danh hiệu “Sinh viên xuất sắc”, “Sinh viên giỏi”:

Hồ sơ đăng ký không có sinh viên đăng ký xét chọn danh hiệu sinh viên xuất sắc, tuy nhiên, căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên quyết định công nhận danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” năm 2017 – 2018 cho 01 sinh viên thuộc lớp TM40B1 (xem danh sách đính kèm).

Đối với các hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2017 – 2018, căn cứ theo Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 với nguyên tắc bình chọn tối đa từ 10 đến 15 sinh viên mỗi khóa có thành tích học tập và rèn luyện cao nhất, có tất cả 25/69 sinh viên đủ tiêu chuẩn và được công nhận đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2017 – 2018 (xem danh sách đính kèm).

c. Danh hiệu “Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018”:

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và đề nghị của Phòng Đào tạo, có 04 sinh viên đủ tiêu chuẩn và được công nhận đạt danh hiệu “Sinh viên thủ khoa tuyển sinh hệ chính quy năm 2018” (xem danh sách đính kèm).

d. Danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018, Chương trình Tư vấn tuyển sinh 2018”:

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Phòng Đào tạo, Trung tâm QHDN&HTSV, Hội đồng Thi đua khen thưởng sinh viên năm học 2017 – 2018 đã bình chọn và công nhận:

18 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018” (xem danh sách đính kèm); 

05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018” (xem danh sách đính kèm).

3. Về việc dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 và nhận khen thưởng:  

Các nhân và đại diện các tập thể đạt danh hiệu nêu trên phải tham dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019, ngày 09/10/2018 tại cơ sở Bình Triệu (có mặt lúc 7h30 để điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi) để nhận khen thưởng. Riêng việc nhận tiền thưởng chỉ được thực hiện sau khi kết thúc Lễ khai giảng (liên hệ phòng E106). Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp nhận khen thưởng sau thời gian này.

Trang phục dự Lễ phải lịch sự, đảm bảo Phong cách sinh viên Luật: áo sơ mi trắng (hoặc áo thun Mùa Hè xanh đối với sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên có nhiều đóng góp trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2018”), quần tối màu, đeo thẻ sinh viên, mang giày hoặc dép có quai hậu. Sinh viên không đảm bảo trang phục theo quy định sẽ không được nhận khen thưởng trên sân khấu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được giải quyết.  

 

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Phòng Đào tạo, TT QHDN&HTSV;

- Đoàn – Hội SV trường;

- Các lớp;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

    Nguyễn Mạnh Hùng 

 

File đính kèm:

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm học 2017 - 2018

Danh sách khen thưởng 2017 - 2018

Tags