Nhằm tác động sâu sắc hơn vào nhận thức về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trong sinh viên, đồng thời quảng bá hình ảnh sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đi đầu trong chấp hành và tuân thủ pháp luật, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc tổ chức hoạt động “Đổi mũ bảo hiểm cũ – Nhận mũ bảo hiểm mới” – năm 2018, cụ thể:

1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: 09h00 ngày 09/10/2018 (Thứ ba);

- Địa điểm: Sảnh F – Trường Đại học Luật Tp. HCM, cơ sở Bình Triệu.

2. Hình thức tham gia:

2.1. Tham gia trò chơi để nhận mũ:

- Hình thức online: Đến địa điểm đổi mũ, chụp hình, checkin với mũ và gắn thẻ #sinhviênluậtphongcáchluật # ĐoàntrườngĐạihọcLuậtTPHCM, 20 bức hình đạt 150 lượt thích nhanh nhất sẽ nhận được 20 chiếc mũ đầu tiên miễn phí;

- Hình thức offline: Trực tiếp tham gia trò chơi của Ban tổ chức đề ra, 10 chiếc mũ sẽ được trao tặng miễn phí cho những người thắng cuộc.

2.2. Hoạt động đổi mũ cũ lấy mũ mới:

- Tất cả các loại mũ bảo hiểm cũ, không phân biệt mức độ hỏng, không phân biệt hãng mũ để lấy một mũ bảo hiểm mới an toàn và đạt chuẩn chất lượng;

- Giá đổi mũ: 75.000 đồng (bảy mươi lăm nghìn đồng).

Trên đây là thông báo về việc tổ chức hoạt động “Đổi mũ bảo hiểm cũ – Nhận mũ bảo hiểm mới” – năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị thông tin đến các đoàn viên, sinh viên.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường (thông tin);

- BCH Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB;

- BCH Chi đoàn;

- CLB – Đội - Nhóm;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags