Căn cứ Quyết định số 210-QĐ/ĐTN của BTV Đoàn trường về việc Ban hành Quy chế danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2015;

Nhằm tuyên dương các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017;

Căn cứ nội dung cuộc họp Ban Chấp hành Đoàn trường ngày 14/5/2017, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ XÉT CHỌN DANH HIỆU

1. Số lượng hồ sơ tham gia xét chọn:

- 238 hồ sơ, trong đó có 7 tập thể và 231 cá nhân.

2. Kết quả xét chọn:

Tại cuộc họp giao ban ngày 20/3/2017 giữa BTV Đoàn trường và thường trực các Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB, BTV Đoàn trường đã thống nhất số lượng cá nhân và tập thể được trao danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường năm 2017 là 96.

Tuy nhiên, qua quá trình xét chọn và đánh giá các hồ sơ đăng ký, có 97 hồ sơ đạt điểm số cao và có quá trình hoạt động nổi bật. Trong đó có 2 cá nhân có cùng số điểm, quá trình hoạt động và phấn đấu cũng tương đồng nhau. Sau khi tiến hành biểu quyết, BTV Đoàn trường thống nhất sẽ trao danh hiệu cho 97 cá nhân và tập thể. Như vậy, số lượng cá nhân và tập thể đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường năm 2017 là 97.

II. TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC” VÀ TẬP THỀ TIẾN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC” TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 – 2017

1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: 14h00 – 19h00 ngày 27/05/2017 (Thứ bảy);

- Địa điểm: Hội trường A1002, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

2. Nội dung:

Học tập chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017;

Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2013 - 2017);

Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017.

3. Thành phần tham dự:

- Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên trường;

- Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB, các Liên Chi hội;

- 97 cá nhân và tập thể đạt Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017 (Có danh sách đính kèm).

4. Trang phục:

- Nữ: Áo Thanh niên Việt Nam, chân váy đen, giày hoặc dép có quai hậu, đảm bảo đúng Phong cách Sinh viên Luật;

- Nam: Áo Thanh niên Việt Nam, quần tối màu, giày hoặc dép có quai hậu, đảm bảo đúng Phong cách Sinh viên Luật;

§ Lưu ý:

- Vì tính chất và ý nghĩa quan trọng của chương trình, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cá nhân, đơn vị tham dự nghiêm túc và đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ của lễ tuyên dương (Chụp hình, duyệt chương trình…);

Đề nghị các cá nhân và đơn vị xác nhận về việc tham dự cho BTC qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 17h00 ngày 23/5/2017 (Thứ ba). Nếu không có ý kiến phản hồi sẽ đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ danh hiệu.

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liện hệ đồng chí Bùi Bảo Trâm - Ủy viên BCH Đoàn trường – SĐT: 0934.71.7899./.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về kết quả xét chọn Danh hiệu và Tổ chức lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

                                                    

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 (đã ký)

Nguyễn Thành Bá Đại


Tags