ĐẢNG ỦY - BAN GIÁM HIỆU - BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN -

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

      Nhằm tiếp tục tôn vinh bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của tà Áo dài Việt Nam và tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng của Phụ nữ Việt Nam. Hưởng ứng phong trào do UBND TP.HCM phát động công chức, nữ sinh trên địa bàn thành phố mặc áo dài. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phát động và khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên sử dụng trang phục là áo dài vào sáng thứ hai hàng tuần và trong các dịp lễ hội, sự kiện quan trọng do Nhà trường và các Đoàn thể tổ chức.

      Thời gian bắt đầu thực hiện cuộc vận động: từ ngày 24/4/2017.

     Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên sẽ có các cơ chế cụ thể để khen thưởng và tuyên dương các nữ cán bộ, giảng viên, học viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên thực hiện tốt cuộc vận động.

     Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(đã ký)

Mai Hồng Quỳ

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Hoàng Hải

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phan Văn Tuyến

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags