BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhằm triển khai công tác kiểm tra cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đơn vị về việc tổ chức Hội nghị triển khai công năm 2017, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 18g00 ngày 04/05/2017 (Thứ năm).

  2. Địa điểm: Phòng A905, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

  3. Thành phần:

   - Ban Chấp hành Đoàn trường.

   - Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt;

  - Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ - Đội nhóm trực thuộc Đoàn trường.

  4. Nội dung cuộc họp: Triển khai công tác kiểm tra cơ sở Đoàn.

Lưu ý: Đoàn trường sẽ tiến hành điểm danh. Các trường hợp vắng họp phải có đơn báo vắng, trình bày lý do cụ thể gửi về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất trước 11h00 ngày 03/05/2017 (Thứ tư).

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tham gia Hội nghị triển khai công tác kiểm tra cơ sở Đoàn năm học 2016 – 2017. Đề nghị các đơn vị, các đồng chí đến dự họp đúng giờ, tác phong nghiêm túc./.

              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags