Căn cứ Thông báo số 03-TB/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi “Thư gửi Đại hội Đoàn”, Ban thường vụ Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM thông báo về việc thay đổi cơ cấu giải thưởng và kết quả của cuộc thi như sau:

     Theo thông báo số 03-TB/ĐTN, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm:

- 01 bài viết xuất sắc nhất được đăng tải trên Chuyên san Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2017 – 2019, bộ tặng phẩm Đại hội và 500.000 đồng tiền mặt.

- 02 bài viết giải khuyến khích được nhận 250.000 đồng tiền mặt.

Tính đến ngày 31/3/2017, BTC đã nhận được 35 bài dự thi từ Đoàn viên, sinh viên gửi về. Nhìn chung, các bài viết đã đạt được yêu cầu do BTC đặt ra và tương đồng về chất lượng. Do đó, BTC quyết định trao 03 giải khuyến khích cho 03 bài dự thi. Tất cả các bài viết sẽ được đăng tải trên chuyên san Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2017 – 2019. Các tác giả của bài viết sẽ nhận được 250.000 đồng tiền mặt và giấy khen của BCH Đoàn trường.

     03 bài viết đạt giải bao gồm:

HỌ VÀ TÊN

MSSV

CHI ĐOÀN

Đỗ Phương Anh

1453801014002

HC39.1

Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

1451101030106

QTL39.1

Nguyễn Thanh Truyền

1453801011278

TM39.4

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Các cơ sở Đoàn;

- Các cá nhân có tên trên;

- Dán bảng tin (thông báo);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký) 

 

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags