I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện kế hoạch số 196 - KH/TĐTN ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020, chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

- Khuyến khích, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế.

- Phát động phong trào sáng tạo và tìm kiếm những ý tưởng, mô hình thiết thực, táo bạo trong việc giải quyết các vấn đề về giao thông góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Yêu cầu:

- Thông tin cuộc thi được triển khai rộng rãi đến Đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố và các tỉnh thành trong cả nước.

- Cuộc thi được tổ chức hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

- Các sản phẩm có tính ứng dụng cao sẽ được hỗ trợ chuyển giao áp dụng vào thực tiễn.

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN:

1. Đối tượng - số lượng:

- Công dân Việt Nam từ 06 đến 35 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước.

- Mỗi cơ sở Đoàn tham gia ít nhất một ý tưởng, sản phẩm, mô hình, giải pháp.

- Thí sinh có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Mỗi nhóm tối đa 05 thành viên , trong đó có 01 thành viên là trưởng nhóm.

- Mỗi nhóm được đăng ký dự thi một hoặc nhiều ý tưởng.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian:

+ Đăng ký ý tưởng: từ 01/7/2020 đến 09/8/2020;

+ Chọn lọc và công bố ý tưởng tham gia Vòng thi bảo vệ ý tưởng: từ 10/8/2020 đến hết 12/8/2020;

+ Bảo vệ ý tưởng: dự kiến ngày 23/8/2020;

+ Thực hiện ý tưởng: từ 24/8/2020 đến 13/9/2020;

+ Vòng chung kết và tổng kết trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 27/9/2020.

- Địa điểm: Vòng bảo vệ ý tưởng, chung kết và tổng kết trao giải dự kiến tổ chức tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin chi tiết về nội dung, hình thức thi; cơ cấu giải thưởng; thể lệ và các vấn đề có liên quan, vui lòng xem tại link đính kèm dưới đây.

Link đính kèm: Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ "Giao thông xanh" lần 3; Hướng dẫn đăng ký tham gia.

Tags