I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1958 - 20/11/2020);

- Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021);

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nâng cao chất lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn;

- Trang bị những kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn học tập và rèn luyện;

- Tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ Đoàn các cấp.

2. Yêu cầu

- Nội dung tập huấn phong phú, sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo những kỹ năng cần thiết gắn liền với thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho cán bộ Đoàn;

- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao;

- Đảm bảo các thành phần, đối tượng tham gia đầy đủ 100%;

- Điểm danh đánh giá chất lượng theo từng buổi học.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng

 Các học viên tham gia sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn từ báo cáo viên. Gồm các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở Đoàn.

+ Báo cáo viên: Cán bộ Uỷ Ban kiểm tra Thành Đoàn

- Chuyên đề 2: Một số vấn đề liên quan Công trình thanh niên, mô hình, giải pháp của Đoàn.

+ Báo cáo viên: Trường Đoàn Lý Tự Trọng

- Chuyên đề 3: Công tác Đoàn viên, Đoàn vụ, công tác phát triển Đảng.

+ Báo cáo viên: Đồng chí Nguyễn Trung Dương – Phó Bí thư Đoàn trường.

- Chuyên đề 4: Kỹ năng soạn thảo văn bản, gửi mail, mượn phòng...

+ Báo cáo viên: Đồng chí Trần Nhật Anh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn trường.

Bên cạnh đó, các học viên còn được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề gặp phải trong thực tiễn hoạt động công tác Đoàn với các báo cáo viên và cán bộ Đoàn khác.

2. Hoạt động tập thể

Các học viên tham gia sẽ được chia thành các đội. Các đội sẽ lần lượt hoàn thành những thử thách mà Ban tổ chức đưa ra để tìm ra câu trả lời cho ô chữ cuối cùng. Mỗi thử thách mà các đội hoàn thành sẽ nhận được 01 gợi ý cho ô chữ cuối cùng từ Ban tổ chức. Đội nào hoàn thành hết các thử thách và giải được ô chữ cuối cùng mà Ban tổ chức đưa ra sẽ giành được phần thưởng.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG

1. Chuyên đề 1: Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở Đoàn

- Thời gian: 17h30 đến 20h00 ngày 24/11/2020 (Thứ 3)

- Địa điểm: Giảng đường E201, cơ sở Bình Triệu.

- Đối tượng:

+ Ban Chấp hành Đoàn trường;

+ Uỷ ban kiểm tra Đoàn trường;

+ Phó Bí thư Đoàn khoa và UV BCH Đoàn khoa phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cơ sở Đoàn.

2. Chuyên đề 2: Một số vấn đề liên quan Công trình thanh niên, mô hình, giải pháp của Đoàn.

- Thời gian: 17h30 đến 20h00 ngày 26/11/2020 (Thứ 5)

- Địa điểm: Giảng đường D501, cơ sở Bình Triệu.

- Đối tượng:

+ Ban Chấp hành Đoàn trường;

+ Ban Chấp hành Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt;

+ Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn.

3. Các chuyên đề còn lại

- Thời gian: 07h30 đến 17h00 ngày 28/11/2020 (Thứ 7)

- Địa điểm: Giảng đường D501 và Sân trường Bình Triệu, cơ sở Bình Triệu.

- Đối tượng:

+ Ban Chấp hành Đoàn trường;

+ Ban Chấp hành Đoàn khoa, Đoàn Các chương trình đào tạo đặc biệt;

+ Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn trường;

+ Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn.

Lưu ý: Việc tham gia tập huấn là bắt buộc, là cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ Đoàn và xếp loại năm học của đơn vị.

IV. CÁCH THỨC THAM GIA

Ban Chấp hành Đoàn khoa tiến hành lập danh sách tham gia của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) và gửi về Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường thông qua địa chỉ thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 16h00 ngày 20/11/2020 (Thứ sáu).

Mọi chi tiết thắc mắc các đồng chí vui lòng liên hệ: Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường - SĐT: 0327.023.105 hoặc Đ/c Bùi Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường - SĐT: 0392.338.885.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức chương trình

Thành lập Ban Tổ chức chương trình gồm các đồng chí có tên sau đây:

1.

Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2.

Đ/c Đổ Nguyên Chương

UV BTV Đoàn trường

Phó ban

3.

Đ/c Trần Nhật Anh

UV BTV – Chánh Văn phòng Đoàn trường

Phó ban

4.

Đ/c Trần Thị Phương Thảo

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

5.

Đ/c Trịnh Đình Văn

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

6.

Đ/c Bùi Nguyễn Hoàng Long

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

7.

Đ/c Dương Nguyễn Hà My

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

8.

Đ/c Lê Mạnh Hiếu

Phó Ban Truyền thông Đoàn trường

Thành viên

Cùng các đồng chí là Cộng tác viên Đoàn trường được phân công.

2. Tiến độ thực hiện

- Ngày 05/11/2020: Họp Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ;

- Ngày 11/11/2020: Triển khai kế hoạch đến các đơn vị;

- Ngày 20/11/2020: Tổng hợp danh sách tham gia;

- Ngày 24, 26 và 28/11/2020: Tổ chức tập huấn;

- Ngày 30/11/2020: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2020. Đây là một nội dung quan trọng của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học, đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai và thực hiện đúng tiến độ./.

 

Nơi nhận:

 - BTV Đoàn trường (báo cáo);

 - Các Đoàn khoa, ĐCCTĐTĐB (thực hiện);

 - BCH Chi đoàn (thực hiện);

 - Website Đoàn trường;

 - Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags