I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Góp phần thực hiện tốt chương trình rèn luyện sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Tạo môi trường chia sẻ, kết nối giữa sinh viên trường với thế hệ đi trước, qua đó các bạn sinh viên có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm, những lời khuyên cũng như định hướng học tập, định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho bản thân;

- Phát huy tinh thần tự học trong sinh viên và Đoàn viên của trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:

- Tọa đàm phải hướng đến tất cả các đối tượng sinh viên đang học tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo Đoàn viên, sinh viên tham gia

- Tọa đàm phải mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức và chất lượng học tập của sinh viên;

- Chương trình được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đạt được mục đích đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng tham gia:

Toàn bộ sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ vừa học vừa làm đang theo học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung:

Kế hoạch nhằm hướng tới giới thiệu về các thông tin, sự kiện pháp lý cũng như định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với chuỗi 04 đến 06 chương trình tọa đàm, bình luận sự kiện pháp lý khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, phản biện, định hướng học tập và nghề nghiệp cho sinh viên.

III. BIỆN PHÁP THƯC HIỆN

a. Đối với Đoàn trường:

- Phân công ban Học tập & Nghiên cứu khoa học thực hiện tổ chức các chương trình;

- Xây dựng nội dung thực hiện đối với từng hoạt động, chủ động liên hệ các diễn giả phù hợp với nội dung từng chương trình;

- Phân công Ban biên tập tạp chí Sinh viên & Khoa học pháp lý tuyển chọn những thông tin hay, bài viết xuất sắc cho các số tạp chí;

b. Đối với các Đoàn khoa, chi đoàn:

- Tích cực tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên trong Khoa thông qua kênh BCH Chi đoàn và thông báo trên fanpage Đoàn khoa.

- Phổ biến rộng rãi sinh viên trong lớp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình;

- Ghi nhận các đoàn viên tích cực tham gia hoạt động.

c. Đối với Đoàn viên, sinh viên:

- Nắm rõ thời gian diễn ra chương trình, địa điểm tổ chức, chuẩn bị trước những thắc mắc (nếu có) xung quanh chủ đề của chương trình để các chuyên gia giải đáp;

- Tham gia bằng cách tham dự, đóng góp ý kiến hoặc trình bày các bài tham luận của mình dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm về chủ đề của chương trình với các khía cạnh theo từng chủ đề của từng số hoạt động.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thành lập Ban tổ chức chương trình gồm các đồng chí có tên sau:

1.

Nguyễn Đào Phương Thúy

Phó Bí thư Đoàn trường

Trưởng Ban

2.

Trương Bảo Quỳnh

UV BTV Đoàn trường

Phó Ban

3.

Trần Tú Xuân

UV BTV Đoàn trường,

Chánh VP Đoàn trường

Thành viên

4.

Thái Nguyễn Minh Phúc

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

5.

Ngô Kim Đính

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

6.

Phan Thị Hồng Đào

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

7.

Trương Quang Nhân

UV BCH Đoàn trường

Thành viên


Cùng các đồng chí là Cộng tác viên Đoàn trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh;

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 10/02/2020: Xây dựng kế hoạch;

- Ngày 17/02/2020: Trình Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM thông qua;

- Ngày 19/02/2020: Triển khai kế hoạch đến các Đoàn khoa, Chi đoàn;

- Tháng 3/2020 đến tháng 12/2020: Triển khai thực hiện;

- Ngày 28/12/2020: Họp Ban tổ chức tổng kết các chương trình.

 

Nơi nhận:

- BTV Thành Đoàn (báo cáo);

- Đảng uỷ - BGH (báo cáo);

- BCH Đoàn trường (thực hiện);

- Các đơn vị (thực hiện)

- Thành viên BTC (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags