I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tạo sân chơi bố ích, môi trường rèn luyện sức khỏe; tạo không khí sôi nổi trong cựu sinh viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cựu sinh viên.

- Tạo môi trường để nhằm tạo sự đoàn kết – tương trợ - giao lưu giữa các Cựu kinh viên Trường Đại học Luật với nhau, và giữa các Cựu sinh viên với các sinh viên đang theo học tại trường.

- Đấy mạnh thành lập các mạng lưới Cựu sinh viên tại các địa phương.

- Kêu gọi, quyền góp bố sung cho Quỹ học bồng Cựu sinh viên nhằm giúp đỡ lẫn nhau giữa các Cựu sinh viên và giúp đỡ sinh viên nghèo hiểu học đang theo học tại trường, góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa Nhà trường với địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ. Bố sung các thành viên các Khóa trong Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên Trường.

2. Yêu cầu

- Chương trình thu hút được đông đảo các thế hệ Cựu sinh viên tham gia, đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh, đúng Điều lệ và quy định của Ban Tô chức.

- Công tác tổ chức phải chu đáo, đảm bảo các công tác an ninh, trật tự.

3. Nội dung Chương trình

- Giao lưu bóng đá.

- Các Gian hàng âm thực, giải khát, trưng bày để phục vụ Giao lưu và đội ngũ cố vũ.

 

- Chương trình Gala Hội ngộ các cầu thủ và cổ động viên.

 

Tags