Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

I. MỤC ĐÍCH
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19//5/2020);
- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Tạo hoạt động thi đua, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động, người học và cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;
- Gắn kết cựu sinh viên, cựu học viên với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

 

Tags