I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

     1. Mục đích

- Thực hiện Kế hoạch số 169 – KHLT/ĐTN-ĐHQG-ĐUKĐHCĐTCCN ngày 30/3/2017 của Thành Đoàn về việc Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh lần chín – năm 2017;

- Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tuổi trẻ; chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2017 – 2019;

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

- Góp phần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên Luật;

- Là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên.

- Tuyển chọn đội tuyển cấp trường tham gia cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” do Thành Đoàn tổ chức năm 2017.

     2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự thi trong việc tìm hiểu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Công tác triển khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THI

     1. Đối tượng dự thi

- Sinh viên hệ chính quy các khóa K38, K39, K40, K41 và lớp QTL 37 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;     

- Khuyến khích đối với Đảng viên, cảm tình Đảng là sinh viên;

     2. Hình thức đăng kí

  - Sinh viên đăng ký dự thi ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin cá nhân vào danh sách đăng ký gồm họ và tên, mã số sinh viên, chi đoàn, số điện thoại, địa chỉ mail theo 02 cách thức sau:

+ Gửi mail đăng kí về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tiêu đề email ghi rõ: “Đăng ký dự thi sơ loại Olympic Mác - Lênin “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 - năm 2017”;

+ Đăng kí trực tiếp tại Bí thư Chi đoàn; các Bí thư tổng hợp danh sách đăng ký và gửi về Ban Tổ chức chương trình tại địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Hoặc gửi trực tiếp tại văn phòng Đoàn trường tại hai cơ sở: Cơ sở Nguyễn Tất Thành: Phòng A308; Cơ sở Bình Triệu: Phòng E102;

- Hạn cuối nộp danh sách dự thi: trước 17h00 ngày 08/04/2017

     3. Thể lệ cuộc thi

- Thời gian: 09h00 ngày 09/04/2017 (Chủ nhật);

- Địa điểm: phòng C107 và C207 Cơ sở Nguyễn Tất Thành (dự kiến);

- Các thí sinh tham gia dự thi sẽ làm bài thi bao gồm trắc nghiệm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận trong 60 phút.

- Nội dung các câu hỏi xoay quanh chủ đề về các môn khoa học Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề về pháp luật cơ bản, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý...

- Ban tổ chức sẽ chọn ra 12 thí sinh cao điểm nhất chia làm 2 đội (mỗi đội 6 thí sinh, 5 chính thức và 1 dự bị) để dự thi cấp Thành.

 

III. NỘI DUNG:

1. Nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Những đức tính tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những vấn đề liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ; việc học tập, vận dụng và thực hiện Di chúc của Bác Hồ, các tác phẩm của Bác.

2. Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tư tưởng về thanh niên, thế hệ trẻ; các hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các nhà tư tưởng tiêu biểu của Chủ nghĩa Mác – Lênin; các nhà triết học tiêu biểu của các thời kỳ; các nhà cách mạng, các lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.

3.  Đất nước và thành phố chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tự tin hội nhập và phát triển: nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X, các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI, XII; Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; thành tựu chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam và thê giới trong 31 năm đổi mới (1986 - 2017), thành tựu chính trị - kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong 42 năm qua (1975 - 2017), về vấn đề hội nhập của thành phố, của đất nước; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

 4. Lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống học sinh sinh viên: Những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, truyền thống tuổi trẻ, học sinh sinh viên Việt Nam, kiến thức văn hóa Việt Nam, kiến thức xã hội; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước và Thành phố trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

5. Hiểu biết về pháp luật cơ bản: những hiểu biết cơ bản về pháp luật có liên quan trực tiếp đến học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên.

 

V. CƠ CẤU KHEN THƯỞNG:

- Các thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào Đội tuyển thi cấp Thành sẽ được nhận 300.000 VNĐ + Giấy khen Đoàn trường.

- Các thành viên của Đội tuyển lọt vào vòng Bán kết sẽ được nhận áo đồng phục.

 

VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Thành lập ban tổ chức

1.       

Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2.       

Đ/c Bùi Bảo Trâm

UV BCH Đoàn trường

Phó ban

3.       

Đ/c Trần Mai Thủy Tiên

UV BCH Đoàn trường

Phó ban

4.       

Đ/c Phùng Thị Ngọc

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

5.       

Đ/c Lê Nhật Hồng

CTV Ban TT - VH

Thành viên

      -  Cùng các đồng chí là Cộng tác viên Đoàn trường.

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 06/4/2017

Triển khai về các Chi đoàn;

- Ngày 08/4/2017

Hạn cuối nộp danh sách đăng ký dự thi;

- Ngày 09/4/2017

Tổ chức thi chọn đội tuyển;

- Ngày 10/4/2017

Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển;

- Từ ngày 11/4/2017 đến 15/4/2017

Tổ chức học tập và rèn luyện cho đội tuyển;

- Từ ngày 16/4/2017 đến 18/5/2017

Tham gia dự thi các vòng thi của Thành Đoàn;

- Tháng 5/2017

Tổng kết, họp rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu Văn phòng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

  (đã ký)

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags