I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào sinh viên cho lực lượng cán bộ Đoàn Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Tăng cường công tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ Đoàn;

- Mỗi cán bộ Đoàn sau khi được tập huấn phải chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên trường ngày càng vững mạnh.

2. Yêu cầu:

- Nội dung lớp bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào sinh viên;

- Hình thức tập huấn sinh động, phát huy vai trò chủ động của các cán bộ Đoàn trong việc tham gia;

- Cán bộ Đoàn tham gia phải đúng thành phần, tham gia nghiêm túc, đầy đủ;

- Đảm bảo tính an toàn, vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm.

II. ĐỒI TƯỢNG - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Đối tượng:

- Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn khoa (bắt buộc);

- Ban Chấp hành chi Đoàn và Cộng tác viên Đoàn khoa (12 người mỗi Đoàn khoa).

* Lưu ý:  Đối với Ban Chấp hành Đoàn khoa, các trường hợp không thể tham gia phải làm đơn xin phép có xác nhận của Đoàn khoa; Các đơn vị cử đúng thành phần và số lượng tham gia tập huấn.

2. Thời gian - Địa điểm:

2.1. Tập huấn chuyên đề:

- Thời gian:  Ngày 8/11/2015 (Chủ nhật):

+ Sáng từ 8g00 đến 11g00;

+ Chiều từ 13g30 đến 16g30;

- Địa điểm: Phòng D501, cơ sở Bình Triệu.

2.2. Thực hành dã ngoại:

- Thời gian: Ngày 14 - 15/11/2015;

- Địa điểm: Khu Di tích Xẻo Quýt, Đồng Tháp.

III. NỘI DUNG:

1. Tập huấn chuyên đề:

- Tập huấn một số vấn đề và kĩ năng tổ chức hoạt động  Phong trào, công tác Tổ chức – Xây dựng Đoàn và kỹ năng văn phòng;

- Kỹ năng làm việc nhóm (chia nhóm: khoảng 20 người/nhóm), giải quyết tình huống dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên;

2. Thực hành - Dã ngoại:

* Ngày 14/11/2015:

Thời gian

Hoạt động

Từ 5g30 đến 5g45

Tập trung tại cơ sở Bình Triệu

Từ 5g45 đến 6g00

Bắt đầu di chuyển xuống địa điểm tập huấn

Từ 6g00 đến 9g00

Di chuyển xuống địa điểm tập huấn

Từ 9g00 đến 10g00

Tập kết tại địa điểm tập huấn

Từ 10g00 đến 11g00

Tham quan khu di tích Xẻo Quýt

Từ 11g00 đến 13g30

Nghỉ trưa

Từ 11g30 đến 17g00

Chơi trò chơi lớn (nội dung trò chơi có văn bản kèm theo)

Từ 17g00 đến 19g00

Ăn tối, nghỉ ngơi

Từ 19g00 đến 22g00

Tham gia phần thi “Bí mật cán bộ Đoàn”- Lửa trại, giao lưu

Sau 22g00

Các đội nghỉ ngơi, sinh hoạt tự do

* Ngày 15/11/2015

Thời gian

Hoạt động

Từ 6g00 đến 7g30

Ăn sáng, tập kết tại sân khấu

Từ 7g30 đến 9g00

Tổng kết buổi tập huấn

Hoạt động trồng cây

Từ 9g00 đến 10g00

Các đội thu dọn khu vực nghỉ ngơi

Từ 10g00

Di chuyển về thành phố

 

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ THAM GIA:

1. Cách thức đăng ký:

-Đoàn khoa tổng hợp danh sách đăng kí của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm và gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), nộp kinh phí tham gia Tập huấn kèm 01 danh sách bản giấy về cho Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn (liên hệ: Đ/c La Thị Linh – SĐT: 0969 095 711), trước 17g00 ngày 05/11/2015.

*Lưu ý:Các Đoàn khoa tổng hợp đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu; Các trường hợp Đoàn khoa nộp lệ phí và danh sách sau 17g00 ngày 05/11/2015 sẽ không được tham gia tập huấn.

2. Kinh phí tham gia: 270.000 đồng/ người, bao gồm:

+ Tiền xe: 140.000 đồng;

+ Tiền ăn: 80.000 đồng (3 buổi ăn);

+ Tiền đặt chỗ khu Di tích: 50.000 đồng.

- Đoàn trường hỗ trợ: 20.000 đồng/ người;

- Mỗi Cán bộ Đoàn tham gia sẽ đóng: 250.000 đồng/người.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức:

1.

Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường

Trưởng Ban

2.

Đ/c Trần Thị Thủy Tiên

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Phó Ban

3.

Đ/c Hồ Nguyễn Tường Vy

Ủy Viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Thành viên

4.

Đ/c Lê Thiện Anh

Ủy Viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Thành viên

5.

Đ/c Lê Thành Đạt

Ủy Viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Thành viên

6.

Đ/c Đinh Thị Minh Trang

Ủy Viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Thành viên

7.

Đ/c La Thị Linh

CTV Đoàn trường

Thành viên

8.

Đ/c Đỗ Thị Phương Loan

CTV Đoàn trường

Thành viên

9.

Đ/c Phan Thị Thảo Phương

CTV Đoàn trường

Thành viên

10.

Đ/c Hồ Lâm Hảo

CTV Đoàn trường

Thành viên

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 01/9/2015:            Họp Ban tổ chức, triển khai kế hoạch;

- Ngày 26/9/2015 :           Tiền trạm;

- Ngày 08/10/2015:          Phân công nhiệm vụ, chuẩn bị công tác tổ chức;

- Ngày 16/10/2015:          Họp thông báo, triển khai kế hoạch;

- Ngày 05/11/2015:          Nhận đăng kí, chốt danh sách tham gia;

- Ngày 08/11/2015:          Tập huấn chuyên đề;

- Ngày 14 - 15/11/2015:   Thực hành - Dã ngoại;

- Ngày 17/11/2015:          Họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tập huấn Cán bộ Đoàn đợt 1, năm học 2015 – 2016, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng nội dung và tiến độ của kế hoạch./.

 

 Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường;

- Các Đoàn khoa, Chi đoàn, Chi Đoàn Cơ quan (để thực hiện);

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Trần Ngọc Lan Trang

Tags