Nhằm đẩy mạnh phong trào học viên, sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học; phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay, vào lúc 13h30 ngày 14/04/2021, tại Hội trường A1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Hội nghị Khoa học trẻ lần 1 năm 2021 với chủ đề: “Những điểm mới của Luật thanh niên năm 2020” đã được tổ chức bởi Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM. Bên cạnh đó, Hội nghị đã tạo lập môi trường để giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường cùng giao lưu, chia sẻ những kết quả nghiên cứu và trao đổi về các vấn đề học thuật với nhau.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Đến với Hội nghị Khoa học trẻ Hội nghị Khoa học trẻ lần 1 năm học 2021, Ban tổ chức hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của quý vị đại biểu:

- Về phía Thành Đoàn TP. HCM:

+ Đ/c Nguyễn Đăng Khoa - Uỷ viên Ban thường vụ Thành Đoàn, Bí thư Đoàn khối Dân chính Đảng TP. HCM;

+ Đ/c Tô Minh Hiếu - Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn;

+ Đ/c Trần Lê Hồng Long - Cán bộ Trung tâm hỗ trợ HSSV TP. HCM (SAC);

+ Đ/c Lê Đức Quy - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn;

+ Đ/c Trần Ngọc Chí - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận Đoàn 1

- Về phía Nhà trường:

+TS. Lê Thị Thúy Hương - Đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn, Trưởng phỏng quản lý NCKH & HTQT;

+TS. Võ Trung Tín - Trưởng bộ môn Luật đất đai - môi trường Khoa Luật thương mại, Nguyên Bí thư Đoàn trường;

- Về phía Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM:

+ThS. Nguyễn Trung Dương - Phó Bí thư Đoàn trường;

+ThS. Nguyễn Đào Phương Thúy - Phó Bí thư trường;

+TS. Nguyễn Thái Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trường;

Cùng với sự có mặt của Cán bộ, giảng viên trẻ đang làm việc, giảng dạy tại trường và các bạn Đoàn viên, sinh viên.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'SÁNG M'

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Mở đầu chương trình, TS. Lê Thị Thúy Hương - Trưởng phòng quản lý NCKH & HTQT đã có đôi lời chia sẻ về Hội nghị khoa học trẻ 2021 - diễn đàn trẻ để các sinh viên, giảng viên giao lưu trong nghiên cứu khoa học. Cô bày tỏ mong muốn rằng Hội nghị sẽ kích thích được sự tham gia của các bạn trẻ trong việc chia sẻ, thảo luận những vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, TS. còn hy vọng rằng: “Diễn đàn sẽ là buổi khởi đầu tốt đẹp, tiền đề để những buổi hội nghị tiếp theo có được quy mô lớn hơn và đón nhận sự hưởng ứng của đông đảo các sinh viên.”.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Tiếp nối Hội nghị, ThS. Nguyễn Đào Phương Thuý một lần nữa khẳng định mục đích chương trình cũng như đề cập đến 6 chủ đề trọng điểm sẽ được thảo luận trong buổi Hội thảo về Luật thanh niên, bao gồm:

  • Trách nhiệm của thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

  • Nội dung quản lý Nhà nước về thanh niên;

  • Đối thoại với thanh niên;

  • Quy định về tháng thanh niên;

  • Nghiên cứu khoa học;

  • Chính sách khởi nghiệp dành cho sinh viên.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Bài tham luận đầu tiên được trình bày tại Hội nghị mang tên: “Trách nhiệm của thanh niên trong Luật thanh niên 2020 trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, do nhóm tác giả TS. Nguyễn Thái Cường và bạn Trần Thị Thu Thuỷ trình bày. Qua nghiên cứu trách nhiệm của thanh niên được quy định tại Chương 2 Luật Thanh niên 2020, bài tham luận đã làm sáng tỏ trách nhiệm của thanh niên trong quy định của luật nói chung và trong bối cảnh hội nhập quốc tế nói riêng. Do đó, mỗi thanh niên cần phải tích cực, chủ động và có định hướng đúng đắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nhóm tác giả còn đưa ra một số kiến nghị góp phần đưa luật Thanh niên vào thực tiễn một cách hiệu quả. TS. Nguyễn Thái Cường mong muốn rằng thông qua bài tham luận này, các Ulawers sẽ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình, định hướng tốt cho bản thân trong tương lai.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng 

Tiếp đến là bài tham luận do nhóm tác giả gồm ThS. Đặng Phước Thông, Trà Thảo Vân Linh, Nguyễn Phan Khánh Châu, Ngô Thị Thảo Vân mang đến: “Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo luật thanh niên năm 2020 - Đánh giá thực trạng ở các địa phương và kiến nghị hoàn thiện”. Ngoài việc phân tích, nhận xét về 8 nội dung quản lý Nhà nước về thanh niên theo Điều 36 Luật Thanh niên năm 2020, nhóm tác giả còn nghiên cứu thực trạng thể chế hoá nội dung này ở 63 tỉnh thành theo Luật Thanh niên 2005, đối chiếu luật hiện hành để đưa ra đề xuất để hoàn thiện quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, TS. Lê Thị Thuý Hương đề nghị ở phần thảo luận sẽ có sự tham luận về thực trạng quản lý của trường ĐH Luật TP. HCM đối với thanh niên, cụ thể là sinh viên Nhà trường.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NIEN Aവn dung quảnl nhà nướ»›c về thanh niên theo Luật Thanh Đánh giá thực trạng niên năm 2020: các dịa phương và kiến nghi hoàn thiện'

Bàn về vấn đề “Đối thoại với thanh niên” theo Luật thanh niên 2020, nhóm tham luận số 03 dưới sự đại diện của bạn Nguyễn Phạm Khánh Trân đã có phần giải thích cụ thể về thuật ngữ “đối thoại”. Đồng thời, nhóm tác giả còn đưa ra nhiều minh chứng thể hiện được thách thức mà mỗi thanh niên phải đối mặt; yêu cầu thế hệ trẻ trau dồi kỹ năng “đối thoại” trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phục vụ cho sự phát triển của nước nhà.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng 

Nhóm tham luận số 04 mang đến Hội nghị bài tham luận xoay quanh vấn đề “Quy định về tháng thanh niên” theo Luật thanh niên sửa đổi bổ sung 2020. Đối với nhóm tác giả, việc bổ sung tháng thanh niên được xem là cần thiết để lan tỏa hoạt động của thế hệ áo xanh đến với cộng đồng, xã hội. Đây còn là cơ sở, tiền đề để các bạn trẻ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhóm tác giả Trần Thị Thương, Lê Thị Hoài Linh và ThS. Đặng Phước Thông đã trình bày về vấn đề “Thể chế hoá điểm mới về thanh niên nghiên cứu khoa học trong luật thanh niên 2020 ở các tỉnh thành và cơ sở giáo dục". Xoay quanh hai vấn đề chính là nền tảng xuất phát nghiên cứu và thực trạng tại cơ sở giáo dục ở ba miền trên cả nước, nhóm đã đi sâu vào thực tiễn để nêu lên những hiện trạng còn tồn tại, tạo rào cản cho việc nghiên cứu khoa học ở đại bộ phận sinh viên. Từ đó, nhóm cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm sửa đổi, nâng cấp và bổ sung để hoàn thiện Luật Thanh niên 2020.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng 

Nối tiếp chủ đề thể chế hoá, nhóm tác giả Đinh Quốc Khánh, Nguyễn Mai Phương và ThS. Lê Minh Nhựt đã đem đến tham luận mang tên: “Thể chế hoá chính sách khởi nghiệp thanh niên qua mô hình quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo". Để các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, nhóm đã giới thiệu, nêu rõ đặc điểm, thực trạng và những nguyên nhân gây hạn chế quỹ đầu tư. Ba nguyên nhân chính được đưa ra là: khung pháp lý chưa chặt chẽ, thủ tục chưa rõ ràng; thiếu các nhân tố thu hút đầu từ và năng lực của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế. Đồng thời, những ví dụ thực tế cùng giải pháp cụ thể để khắc phục vấn đề nêu trên cũng đã được nhóm tác giả đề cập tại cuối bài tham luận.

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Về phần cuối chương trình, Hội nghị đã đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất đối với văn bản hướng dẫn thi hành luật thanh niên như: tạo nhiều sân chơi, tọa đàm để Luật Thanh niên đi vào cuộc sống; bổ sung thêm biện pháp chế tài rõ ràng; đặt Luật Thanh niên trong mối tương quan với những luật khác… Bên cạnh đó, TS. Võ Trung Tín cũng đưa ra nhận xét và bổ sung thêm những vấn đề xoay quanh các bài tham luận. Vấn đề rào cản trong nghiên cứu khoa học tiếp tục được đưa ra để thảo luận và nhận về nhiều chia sẻ, đóng góp đến từ sinh viên, giảng viên Nhà trường.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Hội nghị Khoa học trẻ lần 1 năm 2021 với chủ đề: “Những điểm mới của Luật thanh niên năm 2020” đã chính thức khép lại và thành công đạt được những mục tiêu đề ra. Hy vọng rằng thông qua hoạt động bổ ích này, các bạn sinh viên sẽ tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm viết bài nghiên cứu khoa học, đồng thời hiểu sâu sắc cũng như có cái nhìn đa chiều về Luật Thanh niên 2020.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà 

Nội dung: Ánh Nguyệt, Hương Giang, Thanh Tú, Phúc Huy

Hình ảnh: Mạnh Hiếu, Thanh Thanh

Ban Truyền Thông Đoàn trường  

Tags