Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-ĐHL ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 37 (QTL) và khóa 38 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

Nay, Phòng CTSV thông báo kết quả và danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng (có danh sách kèm theo):

  • Khoá 37 (QTL):

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 15 tín chỉ;

+ Đạt kết quả điểm học tập từ 3.44 trở lên và điểm rèn luyện đạt tốt trở lên;

(danh sách có 05 sinh viên)

  • Khoá 38:

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 09 tín chỉ;

+ Điểm học tập từ 3.42 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

(danh sách có 68 sinh viên)

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trong thời gian từ ngày 01/9 đến 14/9/2017 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ), sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) trong giờ hành chính để được giải quyết (đơn do sinh viên tự viết tay hoặc đánh máy).

Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp nộp đơn khiếu nại sau thời hạn nêu trên.

3. Thời gian nhận học bổng:

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận học bổng (đối với sinh viên không có khiếu nại) sau ngày 05/9/2017.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV (chuyên viên phụ trách Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được giải quyết./.  

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá QTL 37, 38;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(đã ký)Nguyễn Mạnh Hùng

 

File đính kèm: Danh sách sinh viên QTL37 và K38 được nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Tags