Trên cơ sở phối hợp giữa Trường Đại học Luật TP.HCM và Công ty Daewoong Foundation , Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên thông báo tới sinh viên các lớp chính quy khóa 39, 40 về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng từ Công ty Daewoong Foundation cụ thể như sau:

1. Điều kiện:

- Sinh viên các lớp chính quy khóa 39 & 40

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2016 – 2017 từ 3.2 trở lên

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn (không bắt buộc)

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh 

2. Trình tự, thủ tục: Học bổng được cấp cho sinh viên hoàn thành tốt 02 vòng sau:

Vòng 1: Nộp hồ sơ học bổng bao gồm:

- 01 bảng điểm học tập (bằng tiếng Anh) năm học 2016 -2017(có xác nhận của nhà trường);

- Đơn xin cấp học bổng ( theo mẫu)

- Giấy chứng nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

Vòng 2: Công ty Daewoong Foundation sẽ phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn trao học bổng

3. Giá trị học bổng:

- Tổng số suất học bổng: 10 suất trong đó:

+ 07 sinh viên lớp chất lượng cao

+ 03 sinh viên các lớp đại trà

- Mức học bổng: 400 USD /suất

4. Trình tự, thủ tục:

- Trên cơ sở hồ sơ ứng tuyển của sinh viên, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên trường sẽ chọn ra các hồ sơ đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn xét cấp học bổng và gửi về Công ty Daewoong Foundation

- Sinh viên được tham gia phỏng vấn trực tiếp với Công ty Daewoong Foundation

5. Thời gian triển khai và tiếp nhận:

- Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 20/9/2017 (Thứ Tư);

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên, Phòng C104A cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, SĐT: 08-39400989 - 180, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Phòng C104A, 02-04 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ trực tiếp: Chị Trần Thị Chi Mai, SĐT: 0914.236.782, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nơi nhận:

- P.CTCTSV, Đoàn – Hội (thông tin);

- Các lớp CQ K39,40 (triển khai);

- Lưu: TT.QHDN&HTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TT QHDN&HTSV

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Thành An

 

Tags