Vào lúc 18 giờ ngày 10/12 vừa qua, Đoàn khoa Luật Dân sự đã tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2015 – 2017. Hội nghị kiện toàn diễn ra theo đúng quy trình thông qua hai hình thức là giơ tay biểu quyết nhất trí và bỏ phiếu kín.

 

Với tinh thần và trách nhiệm cao, Hội nghị đã tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận những nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động nhiệm kỳ cũ; đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp để khắc phục những tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời, phát huy mọi sáng kiến của từng đoàn viên và trí tuệ tập thể để đóng góp xây dựng bản phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

Hội nghị đã bầu bổ sung 05 đồng chí vào BCH Đoàn khoa Luật Dân sự nhiệm kỳ mới, trong đó 02 đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn khoa là Đ/c Nguyễn Bảo Ngọc (chi đoàn DS38A2) và Đ/c Nguyễn Phan Ngọc Trâm (chi đoàn DS38B2).

Theo đó, BCH Đoàn khoa Luật Dân sự nhiệm kỳ 2015 - 2017 bao gồm các đồng chí:

1. Đ/c Lường Minh Sơn – Bí thư Đoàn khoa;

2. Đ/c Nguyễn Bảo Ngọc – Phó Bí thư Đoàn khoa;

3. Đ/c Nguyễn Phan Ngọc Trâm – Phó Bí thư Đoàn khoa;

4. Đ/c Lê Thị Mỹ Truyên – Ủy viên BCH;

5. Đ/c Nguyễn Thảo Phương - Ủy viên BCH;

6. Đ/c Lê Văn Đại - Ủy viên BCH;

7. Đ/c Trần Thị Giang - ủy viên BCH;

8. Đ/c Quách Nguyễn Đức - Ủy viên BCH;

9. Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên BCH.

Chúc cho BCH Đoàn khoa Luật Dân sự nhiệm kỳ mới sẽ luôn giữ vững phong độ, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao vàhơn hết là tổ chức thêm nhiều chương trình hoành tráng, ý nghĩa, thiết thực dành cho các bạn sinh viên.

 

Nội dung và hình ảnh: Đoàn khoa Luật Dân sự

Tags