Thực hiện Kế hoạch 574/KH-ĐHL ngày 01/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018, Nhà trường triệu tập sinh viên tham dự Lễ như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 15/9/2017 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Cơ sở 2 (Bình Triệu), số 123 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

3. Thành phần: Sinh viên hệ chính quy, cụ thể:

- Khóa 42: Toàn thể tân sinh viên K42

- Khóa 38 (QTL), khóa 39, khóa 40 và khóa 41: mỗi lớp cử 03 sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội và BCS lớp;

- Sinh viên được khen thưởng năm học 2016 - 2017 (danh sách chi tiết đăng tải trên Website của trường từ ngày 13/9/2017).

4. Nội dung:

Dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018; tuyên dương và khen thưởng các sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trong nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017,  trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 và thủ khoa các khối thi trong kỳ tuyển sinh 2017; gặp gỡ Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ giảng viên của Nhà trường.

Lưu ý:

Sinh viên tất cả các khóa được nghỉ học trong ngày 15/9/2017

Yêu cầu sinh viên tham dự Lễ đầy đủ, đúng giờ, trang phục lịch sự theo đúng Nội quy, khuyến khích sinh viên mặc áo đồng phục của Trường.

Lớp trưởng lập danh sách sinh viên đại diện lớp tham dự theo đúng số lượng tại Mục 3 và gửi về Phòng Công tác sinh viên (cả 2 cơ sở) hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 16h00 ngày 13/9/2017 (thứ tư).        

Đề nghị các Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn – Chi hội và sinh viên đã đăng ký tham dự Lễ Khai giảng năm học 201– 2018 thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./. 

                                                   

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu Nhà trường (báo cáo);

- Các Khoa. Bộ môn, Cố vấn học tập (thông tin);

- Đoàn trường – Hội Sinh viên trường (thông tin);

- Các lớp trưởng hệ chính quy (thực hiện);

- Lưu: Phòng CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV

 

(đã ký)

  

 

Phan Văn Tuyến

 

                                     

Tags