Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 21/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3524/QĐ-BQP ngày 15/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021, Quyết định 71/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2021, Trường đại học Luật TP.HCM thông báo đến các nam sinh viên nội dung sau:

I. Đối tượng dự tuyển:

Nam sinh viên Khóa 41 ngành Quản trị - Luật và Khóa 42 ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Ngôn ngữ Anh.

II. Chỉ tiêu, thời gian và địa điểm đào tạo:

1. Chỉ tiêu: Theo Quyết định 71/QĐ-BGDĐT giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đào tạo SQDB năm 2021 là 15 sinh viên (tuyển thêm dự phòng 03 sinh viên), cụ thể:

 - Ngành luật:                                   07 sv

 - Ngành khác:                                  08 sv

2. Thời gian đào tạo: 04 tháng theo chương trình đào tạo của Bộ Quốc phòng, từ tháng 9 – 12/2021.

3. Địa điểm đào tạo: tại Trường Quân sự QK7, Trung Mỹ Tây, Q12, TP. HCM

III. Tiêu chuẩn:

1. Nam sinh viên có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

2. Tốt nghiệp đại học năm 2021 (ưu tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên), chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của Quân đội.

3. Tuổi đời không quá 30 tuổi và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

- Về sức khỏe: Sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

IV. Quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên trong thời gian đào tạo và sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo SQDB:

1. Theo Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, cụ thể:

- Chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp (Khoản 1, Điều 7)

 + Những người tốt nghiệp đại học trở lên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, sinh viên khi tốt nghiệp đại học, trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị, hằng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm của cấp thượng sĩ.

 + Được thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân tại ngũ; thời gian hưởng phụ cấp theo cấp bậc quân hàm là thời gian đào tạo của từng đối tượng.

 + Học viên khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, ngoài tiền lương, phụ cấp hiện hưởng, được hưởng thêm một tháng tiền lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan dự bị được phong (không phải trừ tiền ăn, phụ cấp quân hàm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng đó).

- Chế độ tiền ăn (Khoản 2, Điều 7)

Các đối tượng đực cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo bảo đảm tiền ăn như đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Trường hợp ốm đau nằm viện nội trú được hưởng tiền ăn bệnh lý nhưng hết thời gian đào tạo mà chưa khỏi bệnh thì được thanh toán tiền ăn bệnh lý tối đa không quá 15 ngày.

- Chế độ quân trang, đồ dùng sinh hoạt (Khoản 3, Điều 7)

Những người tốt nghiệp đại học trở lên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, sinh viên khi tốt nghiệp đại học, trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được cấp hoặc mượn quân trang, đồ dùng sinh hoạt.

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Khoản 5, Điều 7)

Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng bảo hiểm y tế; mức đóng, hưởng bảo hiểm y tế được thực hiện như đối với hạ sĩ quan tại ngũ.

- Chế độ ốm đau, tai nạn hoặc chết

 + Chế độ trợ cấp tai nạn (Khoản 2, Điều 6)

* Điều kiện hưởng trợ cấp: Quân nhân dự bị nếu bị tai nạn được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên khám, giám định kết luận mức độ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng trợ cấp trong trường hợp: Trên đường từ nơi ở đến nơi tập trung huấn luyện hoặc khi kết thúc đợt tập trung huấn luyện trở về nơi ở; trong giờ làm việc và tại nơi thực hiện nhiệm vụ; ngoài giờ làm việc, ngoài nơi làm nhiệm vụ khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người chỉ huy có thẩm quyền.

* Mức trợ cấp: Suy giảm khả năng lao động 5% thì được trợ cấp một lần bằng 8.000.000 đồng; sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 800.000 đồng.

 + Chế độ trợ cấp đối với trường hợp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn tủi ro (Khoản 3, Điều 6)

* Chết do tai nạn, gia đình được trợ cấp một lần bằng 57.600.000 đồng; thân nhân hoặc người tổ chức mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 16.000.000 đồng.

* Chết do ốm đau, tai nạn rủi ro, gia đình được trợ cấp một lần bằng 4.800.000 đồng; thân nhân hoặc người tổ chức mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 16.000.000 đồng.

- Về tham gia dự thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức (Khoản 7, Điều 7)

Các đối tượng được tuyển chọn trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị có giấy báo thi tuyển công chức, viên chức hoặc thi nâng bậc, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do cấp có thẩm quyền quyết định, được nghỉ học để tham gia dự thi, thời gian nghỉ không quá 07 ngày trong khóa học; được bảo lưu kết quả thi tuyển đến khi tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị.

2. Hỗ trợ từ nhà trường:

- Giao cho Phòng CTSV là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch, hỗ trợ tư vấn sinh viên trong thời gian làm hồ sơ dự tuyển, học tập huấn luyện.

- Biểu dương và trao Quyết định tuyển quân của Bộ Quốc phòng cho sinh viên trong Lễ tốt nghiệp.

- Đưa, đón, thăm hỏi động viên, hỗ trợ vật chất cho sinh viên trong thời gian đào tạo.

- Hỗ trợ sinh viên tìm việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo SQDB.

V. Đăng ký tham gia, hồ sơ và quy trình tuyển chọn:

1. Đăng ký tham gia: Thời gian đăng ký đến trước ngày 15/07/2021

- Sinh viên đăng ký theo link: https://forms.gle/sfKNJ61XfSwsxf5d6

- Phòng CTSV sẽ gửi hồ sơ, công văn thẩm tra lí lịch cho sinh viên theo đường bưu điện. (Sinh viên đăng ký địa chỉ nhận hồ sơ theo link trên)

- Để biết rõ hơn về chương trình, thủ tục sinh viên liên hệ với các chuyên viên:

 + Ông Lý Sinh Đại – chuyên viên Phòng CTSV, ĐT: 0976862064, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 + Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Phòng CTSV, ĐT: 0903760077, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Hồ sơ: Sinh viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện về trường trước ngày 31/7/2021 (địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh)

 Hồ sơ gồm:

- Đơn tình nguyện đi đào tạo SQDB năm 2021.

- Bản thẩm tra xác minh ly lịch ( theo mẫu 5b) có ý kiến kết luận lý lịch chính trị của cấp ủy địa phương quản lý nam sinh viên (theo hộ khẩu thường trú).

3. Quy trình tuyển chọn:

- Nhà trường ưu tiên xét chọn đối với các nam sinh viên tình nguyện tham gia đào tạo SQDB và ưu tiên thứ tự theo kết quả học tập và rèn luyện sinh viên.

- Trường hợp số lượng sinh viên vận động chưa đủ chỉ tiêu, Ban tuyển chọn sẽ làm việc với các Khoa, tổ chức họp liên tịch với Phòng CTSV, Đoàn trường, Hội sinh viên trường, Cố vấn học tập và đại diện lớp sinh viên xét chỉ định bổ sung các nam sinh viên cho đủ chỉ tiêu theo quy định.

- Trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký và chỉ định (nếu có), nhà trường sẽ phối hợp với Ban chỉ huy quân sự cấp quận thẩm tra, xác nhận hồ sơ và tổ chức cho sinh viên khám sức khỏe, xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chuẩn và chỉ tiêu được giao. Do tình hình dịch bệnh covid-19 còn diễn biết phức tạp việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên sẽ thông báo sau ngày 31/7/2021.

Trên đây là thông báo tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học cho các trường Quân đội đào tạo SQDB năm 2021, Nhà trường đề nghị Phòng Công tác sinh viên, Khoa, Cố vấn học tập triển khai thông báo đến sinh viên.

 

Nơi nhận:

-   Phòng CTSV, Khoa

-   Các lớp QTL41, K42

-  Lưu VT, PCTSV.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tags