Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-ĐHL ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học trong thời gian tạm ngưng việc học trực tiếp trên lớp chuyển sang học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19; căn cứ kết quả khảo sát phục vụ hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập trực tuyến học kỳ II, năm học 2020 - 2021 của Đoàn trường – Hội Sinh viên trường triển khai vào ngày 16/6/2021. Nay, Đoàn trường – Hội Sinh viên trường triển khai thông báo hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 còn ở lại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên các khóa 45, 44, 43, 42, QTL41 và CLCQTL41 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đang ở trọ tại TP. Hồ Chí Minh, không có điều kiện về quê và trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Điều kiện:

- Có hộ khẩu tại các tỉnh nhưng hiện tại đang ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh, không có điều kiện về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Có điều kiện học tập và sinh hoạt khó khăn, phí sinh hoạt không đủ để trang trải cuộc sống, gia đình cũng đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

3. Phương thức triển khai: Các sinh viên thuộc đối tượng trên thông tin về cho BCH Chi đoàn – BCH Chi hội, sau đó BCH Chi đoàn – BCH Chi hội tổng hợp và lập danh sách sinh viên khó khăn (theo mẫu đính kèm) gửi về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 17h00 ngày 09/7/2021 (Thứ sáu).

Ø Lưu ý: những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có gia đình trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng không thuộc đối tượng nêu trên sẽ được hỗ trợ ở đợt kế tiếp theo Thông báo sau của Nhà trường.

Ø Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Đ/c Trần Minh Sơn – UVBTV, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, SĐT: 0961.208.197 hoặc Đ/c Trần Nhật Anh – UVBTV, Chánh Văn phòng Đoàn trường, SĐT: 0981.771.311.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc về việc triển khai hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang ở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường – BCH HSV trường (báo cáo);

- Các cơ sở Đoàn – Hội (triển khai);

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

File đính kèm:

Mẫu danh sách sinh viên khó khăn còn ở tại Thành phố 

Tags