Tuổi Trẻ phát động chương trình Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19 - Ảnh 1.

Sau hơn một năm nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19, Việt Nam đang bước sang giai đoạn chống dịch mới, khẩn trương hơn: những lô vắcxin đầu tiên từ nước ngoài đã nhập khẩu và việc bào chế vắcxin trong nước đang tiến triển khả quan. Nhu cầu có đủ vắcxin để tiêm phòng trở nên rất cấp thiết, nhằm chặn đứng đại dịch hiệu quả, bảo đảm cho cuộc sống và công việc trở lại bình thường. Chính phủ đang đặt mục tiêu tiêm vắcxin miễn phí cho mọi người dân. Tuy nhiên, điều đó không chỉ phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm mà còn cần có đủ nguồn lực tài chính. Vào ngày 25/02/2021, Báo Tuổi Trẻ đã phát động chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin Covid-19” để tạo thêm nguồn lực tài chính trang trải cho chi phí về vắcxin và tiến tới bảo đảm đủ vắcxin để phòng chống dịch bệnh lâu dài. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo vận động đoàn viên, sinh viên quyên góp ủng hộ chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin Covid-19”, cụ thể như sau:

1. Thời gian quyên góp ủng hộ: từ ngày 28/02/2021 (Chủ nhật).

2. Hình thức quyên góp ủng hộ:

a. Quyên góp ủng hộ trực tiếp: tại trụ sở báo Tuổi Trẻ, số 60A, đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, SĐT: 0283.9973838 hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.

b. Quyên góp ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản hoặc ví điện tử:

* Hình thức chuyển khoản:

- Chủ tài khoản: BÁO TUỔI TRẺ

- Số tài khoản: 113000006100

- Ngân hàng Công thương, chi nhánh 3 TP.HCM.

*Ủng hộ thông qua ví điện tử MoMo qua mục "Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19".

Trên đây là Thông báo về việc vận động đoàn viên, sinh viên quyên góp ủng hộ chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin Covid-19” của Ban Thường vụ Đoàn trường. Đề nghị các đơn vị tích cực thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường; 

- Các Đoàn khoa, Đoàn CCTĐTĐB;

- Các Chi đoàn trực thuộc các khoa;

- Website Đoàn trường;  

- Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Anh

Tags