Mặc dù hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát cơ bản là tốt. Tuy nhiên, trong thời gian này Thành phố đang tiếp tục mở rộng việc rà soát, xét nghiệm sàng lọc đối với người dân đến từ các địa phương có nhiều ổ dịch như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, Hải Dương và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khác. Qua thống kê số liệu sinh viên các tỉnh/ thành phố hiện đang theo học tại Trường, Nhà trường nhận thấy số sinh viên đang thường trú hoặc có thời gian lưu trú tại các địa phương nói trên tương đối đông và đang trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly, tự cách ly theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên đang ở các vùng dịch được học tập theo đúng kế hoạch mà Nhà trường đã công bố, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho người học, vào ngày 18/8/2020 tập thể lãnh đạo Trường đã họp và bàn bạc rất kỹ lưỡng về phương thức giảng dạy, học tập cho từng đối tượng người học trong bối cảnh hiện nay.

Căn cứ vào từng đối tượng người học, từng hình thức đào tạo, PGS-TS. Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường đã chỉ đạo như sau:

1. Đối với sinh viên hệ chính quy văn bằng 2 và vừa làm vừa học (các lớp mở tại Thành phố Hồ Chí Minh): Lịch học, lịch thi các học phần còn lại của học kỳ 2 năm học 2019-2020 và lịch học các học phần của học kỳ 1 năm học 2020-2021 được bố trí học, thi tập trung tại Trường theo kế hoạch đã công bố.

* Lưu ý: Khi đến học, thi tập trung tại Trường, sinh viên cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và của Trường như: Duy trì đo nhiệt độ, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang khi vào Trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi; hạn chế tiếp xúc giữa sinh viên các lớp học với nhau và chỗ đông người,… .

2. Đối với sinh viên hệ chính quy văn bằng 1:

- Từ ngày 24/8/2020 đến hết ngày 13/9/2020, Nhà trường sẽ triển khai cho sinh viên học trực tuyến thông qua Cổng đào tạo trực tuyến (tại địa chỉ http://elearning.ulhcmc.edu.vn) và bằng phần mềm Zoom. Sau ngày 13/9/2020, việc quyết định cho sinh viên tiếp tục học trực tuyến hay trở lại Trường học tập trung sẽ được Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trước ít nhất là 5 ngày để chuẩn bị;

- Sinh viên được Trường bố trí học trực tuyến các học phần theo đúng ca/ buổi/ thứ/ ngày/ tuần (theo kế hoạch đã được Trường công bố từ đầu học kỳ).

- Một số lưu ý đối với sinh viên khi tham gia học trực tuyến:

+ Trước khi tham gia học trực tuyến, sinh viên tải phần mềm Zoom theo hướng dẫn (kèm theo Thông báo này);

+ Giờ học tập trực tuyến thông qua Cổng đào tạo trực tuyến và bằng Zoom được xem như học tập trung trên lớp trong điều kiện bình thường. Vì vậy, sinh viên phải tham gia học đúng lịch, đầy đủ và nghiêm túc.

+ Điểm bộ phận sẽ được giảng viên đánh giá thông qua các hình thức: sự chuyên cần của sinh viên khi tham gia học trực tuyến, sự tích cực tham gia thảo luận, làm bài tập cá nhân/ nhóm,... ;

+ Trong quá trình học trực tuyến, sinh viên có thể phản ánh về chất lượng cơ sở dữ liệu của học phần trên Cổng đào tạo trực tuyến và chất lượng giảng dạy trực tuyến của giảng viên phụ trách qua email cho: TS. Thái Thị Tuyết Dung - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo trực tuyến (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.); ThS. Lê Văn Hiển - Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Đào tạo (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.); ThS. Vũ Duy Cương - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Sinh viên các lớp đại học hệ CQ và VLVH;

- Đăng Website Trường;

- Lưu: Văn thư, P.ĐT, D.15.

HIỆU TRƯỞNG

 


 

Tags