Thực hiện Kế hoạch số      -KH/ĐTN ngày  tháng   năm 2018 của Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Chuỗi hoạt động Legaltalk – Diễn đàn thông tin và sự kiện pháp lý, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị nội dung chi tiết của Chương trình “LegalTalk – Diễn đàn thông tin và sự kiện pháp lý” số 2 với chủ đề: “Bạn đã sẵn sàng từ hôm nay?” cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: Từ 18h00 đến 20h30 ngày 22 tháng 11 năm 201(thứ năm);

- Địa điểm: Hội trường A1002, ĐH Luật TP. HCM cơ sở Nguyễn Tất Thành;

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA

1. Đối tượng tham gia

Toàn bộ sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ vừa học vừa làm đang theo học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

2. Hình thức tham gia

a. Đối với sinh viên:

- Nắm rõ thời gian diễn ra chương trình, địa điểm tổ chức, chuẩn bị trước những thắc mắc (nếu có) xung quanh chủ đề của chương trình để các chuyên gia giải đáp;

- Tham gia đăng ký và gửi câu hỏi về Ban tổ chức tại đường link sau: https://docs.google.com/forms/u/5/d/e/1FAIpQLSdmd1D4lrStNIxdBWEmdULDzuXnP-irg9yWj8MuSFYSTyfVLQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

b. Đối với các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn và Liên Chi hội:

Tích cực tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên trong Khoa thông qua kênh BCH Chi đoàn và thông báo trên fanpage Đoàn khoa.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phần trao đổi của diễn giả chương trình: 6h – 7h30: Diễn giả chương trình trình bày về tổng quan các cơ hội nghề nghiệp của ngành luật;

- Diễn giả chương trình gồm:

+ Ông Đỗ Văn Đại, PGS. TS. Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật Dân sự.

+ Ông Trương Nhật Quang, Luật sư điều hành công ty luật YKVN.

+ Bà Linh Bùi, Luật sư cao cấp Công ty Luật Allens.

2. Phần thảo luận và giải đáp thắc mắc: Từ 7h30 – 8h30.

Mọi thắc mắc về Chương trình vui lòng liên hệ qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trên đây là Thông báo của Ban Thường Vụ Đoàn trường về việc tổ chức Chương trình “LegalTalk – Diễn đàn thông tin và sự kiện pháp lý” số 2 với chủ đề: “Bạn đã sẵn sàng từ hôm nay?”.

Đề nghị các Đoàn khoa và Chi đoàn nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Đoàn khoa, Liên chi đoàn, Liên Chi hội (thực hiện);

- Website Đoàn trường (triển khai);

- Dán bảng tin (triển khai);

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

    

(đã ký)

 

Nguyễn Đào Phương Thúy

Tags