Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/ĐU.VI ban hành ngày 24/02/2017 và Công văn số 91-CV/ĐU.VI ban hành ngày 03/5/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp “Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú và lớp Đảng viên mới – Đợt 1/2017”. Nay BCH Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo về thời gian tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Đảng viên mới đợt 1 năm 2017 như sau:

1.  Điều kiện tham gia

 - Là cán bộ, giảng viên, sinh viên hệ chính quy các khóa 38, 39, 40 đang theo học tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

 - Điểm tích lũy: Từ 6.8 (Thang điểm 10) hoặc 2.43 (Thang điểm 4) trở lên; trường hợp không đủ điều kiện về điểm số học tập tích lũy như trên nhưng không thấp hơn 6.5 (Thang điểm 10) hoặc 2.34 (Thang điểm 4) thì phải được sự xem xét của BCH Đoàn khoa và quyết định của BTV Đoàn trường.

 - Phân loại Đoàn viên năm gần nhất đạt loại Xuất sắc;

 - Là những người có nguyện vọng tìm hiểu về Đảng, tự giác gia nhập Đảng, được các cơ quan, đoàn thể công nhận là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm và giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

2. Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng

 - Thời gian mở lớp: ngày 6-7/5/2017 (tức thứ bảy và chủ nhật). Cụ thể như sau:

 + Buổi sáng: Từ 8h đến 11h30 phút.

 + Buổi chiều: Từ 14h đến 16h30 phút.

  - Địa điểm: Hội trường A1002 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Nguyễn Tất Thành;

 Lưu ý: Nếu có bất kì thay đổi nào Đoàn trường sẽ thông tin đến các đồng chí vào thời gian sớm nhất.

3. Lớp Đảng viên mới

 - Thời gian mở lớp: ngày 13-14/5/2017 (tức thứ bảy và chủ nhật). Cụ thể như sau:

 + Buổi sáng: Từ 8h đến 11h30 phút.

 + Buổi chiều: Từ 14h đến 16h30 phút.

 - Địa điểm: Giảng đường C202, cơ sở Nguyễn Tất Thành, trường Đại học Luật Tp.HCM.

 Lưu ý: Đề nghị các đồng chí liên hệ các Chi bộ sinh viên để có Danh sách học lớp Đảng viên mới.

 Lớp học có điểm danh suốt buổi học, đề nghị các học viên tham dự lớp học có mặt đầy đủ, đúng giờ và học tập nghiêm túc. (danh sách học viên sẽ công bố trước ngày khai giảng 03 ngày trên website: www.hcmulaw.edu.vn / Đảng uỷ - Đoàn thể/ Đảng ủy).

 Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Lê Quỳnh Như – Ủy viên BCH Đoàn trường - SĐT: 01626.754.289.

 Trên đây là thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2017 và lớp Đảng viên mới của Ban Thường vụ Đoàn trường, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 - Các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt (thực hiện);

 - Các Chi đoàn (thực hiện);

 - Website (đăng tải);

 - Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã kí)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags