Thực hiện Kế hoạch số 1827/KH-ĐHL, do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp.HCM ngày 06 tháng 10 năm 2015 về tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (30/3/1996 – 30/3/2016), Nhà trường thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng 20 năm thành lập Trường, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Lựa chọn một biểu trưng phù hợp nhất, có tính khái quát cao về chặng đường 20 năm hình thành, phát triển của Nhà trường.

- Biểu trưng được lựa chọn sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động kỷ niệm và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

2. Yêu cầu

Biểu trưng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường đảm bảo đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau:

- Thể hiện được truyền thống, sứ mạng, mục tiêu mang tính đặc trưng về những thành tựu của Nhà trường trong 20 năm hình thành, phát triển và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu pháp luật, đáp ứng nguồn nhân lực pháp lý theo nhu cầu xã hội.

- Đạt được những yêu cầu về thiết kế như: tính thẩm mỹ, khoa học, tính biểu cảm, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…); cần kết hợp hài hòa với logo và khẩu hiệu “Sáng tri thức - Vững công minh” hiện tại của trường.

- Biểu trưng không được vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam; không được sao chép, trùng lắp với bất kỳ hình ảnh biểu trưng nào ở trong và ngoài nước.

3. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, giảng viên và người lao động đã và đang làm việc tại trường.

- Sinh viên và cựu sinh viên; học viên và cựu học viên cao học; nghiên cứu sinh đã và đang theo học, nghiên cứu tại trường.

4. Tiêu chí đánh giá mẫu biểu trưng

- Ý tưởng của mẫu thiết kế thể hiện được đặc trưng, sứ mạng, truyền thống và thành tựu nổi bật của trường.

- Thể hiện được sự độc đáo, hiện đại, sáng tạo, có tính thẩm mỹ, khoa học; ấn tượng, dễ nhớ, dễ nhận biết và hài hòa với logo và khẩu hiệu hiện tại của trường; phải đảm bảo tính đa ứng dụng, thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu…

5. Quy định về hồ sơ dự thi

5.1. Số lượng tác phẩm dự thi đối với mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả:

Không hạn chế.

5.2. Mẫu biểu trưng dự thi:

Mỗi mẫu phải thể hiện 01 mẫu thiết kế lớn và 01 mẫu thiết kế nhỏ trong cùng một trang giấy A4 (21cm x 29.7cm) nền trắng, không dòng kẻ, cụ thể:

- Mẫu thiết kế lớn có kích thước 15cm x 15cm in màu; một mẫu thiết kế nhỏ (mẫu lớn thu nhỏ) kích thước 3cm x 3cm in trắng đen. Mẫu dự thi ngoài bản in trên khổ giấy A4, các tác giả phải gửi kèm một file điện tử định dạng “jpeg” về địa chỉ email tại mục 9.2.

- Đầu trang của mẫu thiết ghi rõ các thông tin về tác giả/nhóm tác giả: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư nhân dân; địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

- Mỗi mẫu thiết kế phải kèm theo một Bản thuyết minh tóm tắt ý tưởng mẫu biểu trưng với nội dung không quá 250 từ đánh máy, cỡ chữ 14, Font chữ Times New Roman in trên khổ giấy A4.

Tất cả được bỏ trong một phong bì khổ A4, ngoài phong bì ghi họ, tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

6. Quyền và trách nhiệm các bên liên quan đến cuộc thi

6.1. Về phía các cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng:

Các cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng chịu trách nhiệm và cam kết:

- Mẫu biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đoạt giải, Trường Đại học Luật Tp.HCM sẽ thu hồi lại giải thưởng và đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Mẫu biểu trưng dự thi phải là những mẫu chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào ở trong và ngoài nước.

- Ngoài logo và khẩu hiệu “Sáng tri thức - Vững công minh” hiện tại của trường, cá nhân thiết kế mẫu biểu trưng và tham gia cuộc thi phải chịu trách nhiệm và cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ, hoặc mượn ý tưởng của những thiết kế đã đưa vào sử dụng của các cá nhân, tổ chức khác ở trong nước và nước ngoài.

Các cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng 20 năm thành lập Trường Đại học Luật Tp.HCM đoạt giải sẽ được nhận giải thưởng và các quyền lợi khác được quy định trong thông báo này.

6.2. Về phía Trường Đại học Luật Tp.HCM:

Trường Đại học Luật Tp.HCM có quyền:

- Sở hữu các mẫu biểu trưng đoạt giải và có quyền sử dụng mẫu biểu trưng đó vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu biểu trưng đó theo mục đích của trường.

- Có toàn quyền quyết định về tính hợp lệ của mẫu dự thi và về mẫu dự thi được trao giải thưởng.

- Không trả lại mẫu dự thi và không chịu trách nhiệm nếu mẫu dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được địa chỉ.

7. Ban giám khảo:

DoTrường Đại học Luật Tp.HCM thành lập; làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng này của trường.

8. Giải thưởng cuộc thi

8.1. Cơ cấu giải thưởng

- Ban giám khảo chấm mẫu thiết kế và chọn 03 mẫu dự thi xuất sắc nhất vào vòng chung khảo (các mẫu dự thi được chọn, nếu cần thiết, sẽ chỉnh sửa theo yêu cầu của trường). 01 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 03 mẫu dự thi sẽ được trao giải Nhất, 02 tác phẩm còn lại được trao giải Khuyến khích.

- Nếu không chọn được mẫu dự thi đạt yêu cầu cao nhất, Ban giám khảo có thể sẽ quyết định không trao giải Nhất, mà chỉ trao giải Khuyến khích của cuộc thi.

8.2. Trị giá giải thưởng:

- 01 giải Nhất: Trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

- 02 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

9. Thời gian, địa chỉ nơi nhận mẫu dự thi

9.1. Thời gian:

Hạn cuối cùng nhận mẫu dự thi lúc 16 giờ 00 ngày 31/10/2015 (tác giả ở xa căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi). Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 07/11/2015.

9.2. Địa chỉ nơi nhận mẫu dự thi:

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên  Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Phòng A103, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM).

Điện thoại: 08.3.9400.989, máy nhánh 138; 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngoài phong bì thư có dán tem và ghi rõ: Mẫu dự thi sáng tác biểu trưng 20 năm thành lập Trường Đại học Luật Tp.HCM.

Mọi thông tin tham khảo về trường, các tác giả có thể tham khảo tại Website: http://hcmulaw.edu.vn./

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự quan tâm và các mẫu thiết kế biểu trưng 20 năm thành lập trường từ các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài trường.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                           

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các đơn vị trong trường;

- Ban biên tập Website;

- Các lớp thuộc các hệ đào tạo của trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

GS.TS Mai Hồng Quỳ

 

 

 

Tags