I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2020); 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên Luật.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức thiết thực, hiện đại, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo Đoàn viên, sinh viên trường;

- Công tác triển khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Đối tượng dự thi:   

- Sinh viên hệ chính quy các khóa K41, K42, K43, K44 và QTL40 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Đối tượng dự thi bắt buộc: Sinh viên là Đảng viên, sinh viên đã hoàn thành lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cảm tình Đảng, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn - Hội từ cấp Chi đoàn – Chi hội trở lên và các đồng chí Ban Chủ nhiệm các CLB – Đ – N trực thuộc Đoàn trường.

2. Thời gian: Từ 08h00 ngày Thứ bảy đến 22h00 ngày Chủ nhật hàng tuần từ ngày 14/03/2020 đến ngày 29/03/2020. Cụ thể:

- Tuần 1: từ ngày 14/03 đến ngày 15/03/2020;

- Tuần 2: từ ngày 21/03 đến ngày 22/03/2020;

- Tuần 3: từ ngày 28/03 đến ngày 29/03/2020.

III. HÌNH THỨC - NỘI DUNG CUỘC THI:

1.   Hình thức cuộc thi:

- Thi trực tuyến tại đường link được đăng tải trên Fanpage Tuổi trẻ Luật và Fanpage Ban Tư tưởng – Văn hóa Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM;

- Mỗi thí sinh trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút, những thí sinh trả lời đúng ít nhất 50% tổng số câu hỏi (20 câu) sẽ được ghi nhận có tham gia cuộc thi và được tính điểm rèn luyên trong học kỳ II năm học 2019 – 2020.

Ø Lưu ý: mỗi thí sinh chỉ được thi duy nhất một lần mỗi tuần thi.

2. Nội dung cuộc thi:

- Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước và kiến thức xã hội khác.

Ø Mọi thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Trần Ngọc Minh Huy – UVBCH Đoàn trường – SĐT: 038.4627.299.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ba thí sinh có tổng số điểm cao nhất sau 4 tuần thi sẽ được nhận giải thưởng:

- 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng tiền mặt + Quà + Giấy khen Đoàn trường;

- 01 giải Nhì: 1.500.000 đồng tiền mặt + Quà + Giấy khen Đoàn trường;

- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng tiền mặt + Quà+ Giấy khen Đoàn trường;

- Giải thí sinh có số điểm cao nhất hàng tuần: 1.000.000 đồng tiền mặt + quà.

V. BAN TỔ CHỨC:

1. Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
2. Đ/c Trần Nhật Anh UV BTV Đoàn trường
Chủ tịch HSV Trường
Phó ban
3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm UV BCH Đoàn trường Thành viên
4. Đ/c Trần Ngọc Minh Huy UV BCH Đoàn trường Thành viên
5. Đ/c Trần Thị Huyền Trân UV BCH Đoàn trường Thành viên
6. Đ/c Ngô Kim Đính UV BCH Đoàn trường Thành viên

Cùng các đồng chí là Cộng tác viên Đoàn trường được phân công.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 03/02/2020: Lên kế hoạch, trình Ban Thường vụ Đoàn trường xét duyệt;

- Ngày 04/03/2020: Ban hành kế hoạch;

- Từ ngày 04/03 đến ngày 13/03/2020: Tuyên truyền, triển khai cuộc thi đến toàn thể sinh viên trong trường;

- Từ ngày 14/03/2020 – 29/03/2020: Tổ chức cuộc thi;

- Ngày 30/03/2020: Họp rút kinh nghiệm.

 

 Nơi nhận:

- Đảng uỷ - Ban Giám hiệu (báo cáo);

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Phòng CTSV (báo cáo);

- Thành viên BTC (thực hiện);

- Đoàn Khoa, Đoàn Các CTĐTĐB, CLB-Đ-N trực thuộc (thực hiện);

- Các Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu VP.

 TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

  

 

Nguyễn Thành Bá Đại

Tags