I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (30/3).

-  Xây dựng các chương trình hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các sinh viên đang học tập tại Trường và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

- Tạo môi trường cho sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và sinh viên một số trường Đại học có chung khối ngành đào tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được hướng nghiệp cũng như tiếp cận những thông tin bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động. Từ đó, giúp sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức (gọi là đơn vị sử dụng lao động) tiếp cận, lựa chọn nguồn nhân lực tốt nhất và cơ hội quảng bá thương hiệu của đơn vị không chỉ đến sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh mà còn trong sinh viên các trường cùng khối ngành đào tạo.

- Thiết lập mối quan hệ bền vững giữa nhà trường, đơn vị sử dụng lao động, cơ quan truyền thông trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Vận động sự ủng hộ của các đơn vị sử dụng lao động, cựu sinh viên tham gia đóng góp bổ sung nguồn cho Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường.

- Ngày hội còn là cơ hội để học sinh các trường phổ thông có thể đến tìm hiểu các thông tin tuyển sinh, về công tác đào tạo cũng như quy trình tuyển sinh vào trường.

2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa cựu sinh viên với Nhà trường và sinh viên đang học tập tại Trường.

- Hỗ trợ tốt nhất để các nhà tuyển dụng giới thiệu, quảng bá thương hiệu, phỏng vấn và trực tiếp tuyển dụng.

- Có sự phân công, phối hợp nhằm huy động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất tốt nhất cho việc tổ chức thành công ngày hội.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ 07h30 – 16h30, ngày 21/4/2018 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh – Trụ sở Nguyễn Tất Thành (số 02 Nguyễn Tất Thành, P12.Q.4).

III. NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH – THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Lễ khai mạc Ngày hội “ULAW CAREER DAY 2018”:

a) Thời gian: 07h30 – 08h30.

b) Nội dung: Nghi thức khai mạc Ngày hội; Tặng hoa cho các đơn vị tham gia Ngày hội; Ký kết các chương trình hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Ttiếp nhận các trao tặng học bổng cho Quỹ học bổng sinh viên Luật 2018; Giới thiệu các hoạt động của Ngày hội.

c) Địa điểm: Hội trường C302.

d) Phụ trách: TT QHDN&HTSV, Ban Tổ chức.

2. Tọa đàm “Những câu chuyện nghề”:

a) Thời gian: 08h30 – 11h30.

b) Nội dung chương trình: Sinh viên sẽ được các diễn giả chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình, những tố chất để thành công trong những nghề nghiệp, chia sẻ những thông tin dự báo về nhu cầu việc làm,…

c) Địa điểm: Hội trường C302.

d) Phụ trách: Trung tâm QHDN&HTSV, Các Khoa, Ban Hỗ trợ Hội Sinh viên.

3. Chương trình “Phỏng vấn thử”:

a) Thời gian: 09h00 – 16h00.

b) Nội dung chương trình: Tổ chức cho sinh viên tham gia trải nghiệm cảm giác phỏng vấn giả định và được tư vấn sửa CV xin việc.

c) Địa điểm: Tầng trệt khu A.

d) Phụ trách: Trung tâm QHDN&HTSV, Hội Sinh viên.

4. Chương trình “Phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp”:

a) Thời gian: 09h00 – 15h00.

b) Nội dung chương trình: Tổ chức cho sinh viên tham gia tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp, ứng tuyển trực tiếp với nhà tuyển dụng.

c) Địa điểm: Tầng trệt khu A.

d) Phụ trách: Trung tâm QHDN&HTSV, Hội Sinh viên.

5.  Hội sách “Ngày ưu đãi đặc biệt cho sinh viên”:

a) Thời gian: 09h00 – 15h00.

b) Nội dung chương trình: giảm giá ưu đãi đối với giáo trình, tài liệu của ULAW, các tài liệu tham khảo; Tổ chức bàn tư vấn sử dụng giáo trình, tài liệu học tập cho từng năm học; Phát hành Online.

c) Địa điểm: Tầng trệt khu A.

d) Phụ trách: Trung tâm Học Liệu, Trung tâm QHDN&HTSV.

6. Ngày hội “Trao đổi giáo trình, tài liệu học tập”:

a) Thời gian: 09h00 – 15h00.

b) Nội dung chương trình: Sinh viên các khóa trao đổi các giáo trình, tài liệu học tập gốc với nhau giữa khóa trên và khóa dưới.

c) Địa điểm: Tầng trệt khu C.

d) Phụ trách: Trung tâm QHDN&HTSV, Đoàn Khoa Luật Hành chính – Nhà nước.

7. Chương trình đào tạo kỹ năng với chủ đề: “Kỹ năng làm CV và phỏng vấn xin việc trong lĩnh vực ngân hàng”:

a) Thời gian: 09h00 – 11h30.

b) Nội dung chương trình: Trang bị cho sinh viên  những kỹ năng ứng xử phù hợp khi đối mặt với cuộc phỏng vấn từ nhà tuyển dụng.

c) Địa điểm: C202.

d) Phụ trách: Trung tâm QHDN&HTSV, Trung tâm ĐTNH.

8. Chương trình đào tạo kỹ năng với chủ đề: “Kỹ năng viết, sử dụng email trong công việc”:

a) Thời gian: 13h30 – 16h30.

b) Nội dung chương trình: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng viết trong các lĩnh vực nghề nghiệp và những nguyên tắc sử dụng email trong giao dịch công việc chuyên nghiệp, gây thiện cảm và chú ý của người đọc .

c) Địa điểm: C202.

d) Phụ trách: Trung tâm QHDN&HTSV, Trung tâm ĐTNH.

9. Tư vấn tuyển sinh cho học sinh phổ thông:

a) Thời gian: 08h30 – 11h30.

b) Nội dung chương trình: Mời học sinh của một số trường Trung học phổ thông ở Thành phố về tham gia Ngày hội và tổ chức cho học sinh viên tham quan tìm hiểu và định hướng tư vấn tuyển sinh cho học sinh viên,...

c) Địa điểm: Phòng Đào tạo và C107.

d) Phục trách: Phòng Đào tạo và Trung tâm Thông tin Thư viện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo:

- Ông Trần Hoàng Hải – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường – Trưởng ban.

- Ông Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng – Thành viên.

- Ông Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng – Thành viên.

2. Ban tổ chức:

- Ông Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Thành An – Phó Giám đốc TT QHDN&HTSV – Phó ban.

- Ông Phan Văn Tuyến – Trưởng Phòng Công tác sinh viên – Thành viên.

- Ông Phan Lê Hoàng Toàn – Trưởng Phòng HC-TH – Thành viên.

- Ông Nguyễn Văn Vân – Trưởng Khoa Luật Thương mại – Thành viên.

- Ông Vũ Văn Nhiêm – Trưởng Khoa Luật HC-NN – Thành viên.

- Ông Đỗ Văn Đại – Trưởng Khoa Luật Dân sự - Thành viên.

- Ông Trần Việt Dũng – Trưởng Khoa Luật Quốc tế - Thành viên.

- Bà Võ Thị Kim Oanh – Trưởng Khoa Luật Hình sự - Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng Khoa Quản trị - Thành viên.

- Ông Trần Thăng Long – Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ pháp lý – Thành viên.

- Ông Đặng Văn Thống – Giám đốc Trung tâm Học Liệu – Thành viên.

- Ông Lê Văn Hiển – Phó Trưởng Phòng Đào tạo – Thành viên.

- Ông Vũ Đình Lê – Phó Trưởng Phòng Đào tạo – Thành viên.

- Bà Lê Thị Hoài An – Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán – Thành viên.

- Bà Trịnh Anh Nguyên – Giám đốc TT ĐTNH – Thành viên.

- Ông Phạm Hoàng Minh – Trưởng Phòng QT-TB – Thành viên.

- Bà Trần Hoàng Nga – Giám đốc Trung tâm TT-TV – Thành viên.

- Ông Nguyễn Thành Bá Đại – Bí thư Đoàn trường – Thành viên.

- SV Trần Anh Thư – Chủ tịch Hội Sinh viên – Thành viên.

- Ông Phạm Tiến DũngChuyên viên Phòng Đào tạo – Thành viên.

- Ông Phan Nguyên ThanhChuyên viên TT QHDN&HTSV – Thành viên.

- Trần Thị Chi MaiChuyên viên TT QHDN&HTSV – Thành viên.

- Bà Phạm Võ Thảo Liên - Chuyên viên TT QHDN&HTSV – Thành viên.

- Ông Nguyễn Văn Đĩnh – Tổ trưởng Tổ CSVC P.QTTB – Thành viên.

- Ông Đinh Văn Trưởng – Tổ trưởng Tổ bảo vệ - Thành viên.

3. Thường trực công tác tổ chức: Trung tâm QHDN&HTSV

4. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 20/03/2018: Ban hành kế hoạch.

- 21/3 – 04/4/2018: Truyền thông đến các đơn vị, cán bộ, giảng viên và cựu sinh viên. Mời các đơn vị sử dụng lao động, mạnh thường quân tham gia Ngày hội.

- 05/4 – 19/4/2018: Tiếp nhận đăng ký tham gia của các đơn vị. Xây dựng kịch bản chi tiết Ngày hội.

- Ngày 21/4/2018: Tổ chức Ngày hội.

- Ngày 25/4/2018: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội ULAW CAREER DAY 2018, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị trong Trường phối hợp thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra góp phần cho chương trình thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (thông tin);

- Các đơn vị, BTC (thực hiện);

- Đăng website, các trang thông tin;

- Lưu VT, QHDN&HTSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)   

 

Trần Hoàng Hải

 

Tags