I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Đoàn viên, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi Đoàn viên và 22 năm thành lập trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh;

- Phát huy tính tiên phong, xung kích, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn; là dịp Đoàn viên thể hiện trách nhiệm với tổ chức Đoàn và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người Đoàn viên.

- Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng Đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động Ngày Đoàn viên phải được tổ chức đầy đủ các nội dung, tạo được hiệu ứng thu hút đông đảo Đoàn viên tham gia.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Ngày 25/3/2018 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu, 123 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:

1.1. Trưng bày sách về thanh niên, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Thời gian: ngày 25/3/2018 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Sân trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

- Nội dung: Trưng bày sách về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên, các kĩ năng dành cho thanh niên.

1.2. Thực hiện “Phong cách Sinh viên Luật”:

- Thời gian: ngày 25/3/2018 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Sân trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

- Nội dung: Gian hàng trưng bày các sản phẩm “Phong cách sinh viên Luật”.

2. Hoạt động phong trào:

2.1. Góc sáng tạo của cán bộ Đoàn – Hội (Có Kế hoạch đính kèm).

2.2. Bình chọn danh hiệu cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu:

- Thời gian: ngày 25/3/2018.

- Địa điểm: Sân trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

- Nội dung: Đoàn viên, sinh viên sẽ tiến hành bình chọn trực tiếp tại khu vực trưng bày hình ảnh Cán bộ Đoàn – Hội mà mình nhận thấy rằng có sự đóng góp xứng đáng cho phong trào Đoàn – Hội của trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.

2.3. Tọa đàm “Sinh viên Luật với An toàn giao thông”:

- Thời gian: 14h00 đến 15h30 ngày 25/3/2018.

- Địa điểm: Hội trường D101, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

- Nội dung: Sinh viên được nghe báo cáo viên thông tin về tình hình an toàn giao thông hiện nay, trao đổi một số vấn đề sinh viên hay gặp phải khi tham gia giao thông, đồng thời tham gia xử lý tình huống trực tiếp tại hội trường, lái xe mô hình, thay nhớt miễn phí.

2.4. Gian hàng trò chơi văn hóa dân gian:

- Thời gian: 15h30 đến 17h00 ngày 25/3/2018.

- Địa điểm: Sân trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

- Nội dung: Các bạn Đoàn viên thanh niên sẽ tham gia các trò chơi dân gian do CLB Văn hóa dân gian tổ chức.

3. Công tác tổ chức - xây dựng Đoàn:

3.1. Hội nghị “Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp”:

- Thời gian: 14h00 đến 15h30 ngày 25/3/2018.

- Địa điểm: Giảng đường D501, trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

- Nội dung: Đoàn viên, thanh niên cùng học tập chuyên đề về công tác giáo dục; công tác tổ chức – xây dựng Đoàn và phong trào của Đoàn qua Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

3.2. Lễ “Kết nạp Đoàn viên mới”:

- Thời gian: 16h00 đến17h00 ngày 25/3/2018 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Giảng đường D501, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

- Nội dung: Tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới “Lớp Đoàn viên 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”cho 25 thanh niên ưu tú.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

1. Nguyễn Thành Bá Đại Bí thư Đoàn trường Trưởng Ban
2. Nguyễn Trung Dương Phó Bí thư Đoàn trường Phó Ban
3. La Thị Linh UV BTV Đoàn trường Phó Ban
4. Trần Anh Thư UV BTV Đoàn trường Thành viên
5. Nguyễn Thị Ngọc Hảo Chánh VP Đoàn trường Thành viên
6. Bùi Bảo Trâm UV BCH Đoàn trường Thành viên
7. Lâm Thế Vinh UV BCH Đoàn trường Thành viên
8. Lê Thị Minh Ngọc UV BCH Đoàn trường Thành viên
9. Cao Trần Thu Thủy UV BCH Đoàn trường Thành viên
10. Nguyễn Kim Khánh UV BCH Đoàn trường Thành viên
11. Lê Quang Hòa UV BCH Đoàn trường Thành viên

2. Tiến độ thực hiện:

-Từ ngày 08/3/2018 – 15/3/2018: Lên ý tưởng, xây dựng Kế hoạch;

-Ngày 16/3/2018: Ban hành Kế hoạch chính thức;

-Ngày 25/3/2018: Tổ chức chương trình;

-Ngày 27/3/2018: Họp Ban tổ chức rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- BTV Thành Đoàn (báo cáo);

- BCH Đoàn trường (báo cáo);

- BCH các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt (thực hiện);

- Các Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã kí) 

Nguyễn Thanh Bá Đại

 

 

Tags