I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên, qua đó tạo sân chơi bổ ích để trau dồi nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

- Đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thanh niên trên địa bàn thành phố theo mô hình giáo dục STEM.

2.  Yêu cầu:

- 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn triển khai thực hiện và vận động thanh thiếu nhi đơn vị tham gia;

- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; công tác tổ chức và chấm thi công bằng, khách quan;

- Công tác tổ chức đảm bảo khoa học, khách quan, đúng tiến độ.

 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ THI: 

1. Thời gian:  Từ nay đến hết ngày 19/11/2017 (chủ nhật).

2. Địa điểm: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Lầu 3, Số 01- Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1.

- SĐT: 38.233.363 - 38.230.780. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- Website: www.khoahoctre.com.vn;

- Tác giả có thể gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện về địa chỉ trên (lưu ý: nếu gửi theo cách này, tác giả tự chịu trách nhiệm về việc hồ sơ bị thất lạc hoặc hư hỏng).

 

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn thành phố đều có thể đăng ký tham gia.

 

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:

1. Chủ đề: Các môn khoa học theo phương pháp giáo dục STEM.

2. Nội dung: Thực hiện clip mô phỏng về các môn khoa học phục vụ cho việc dạy và học theo phương pháp giáo dục STEM.

3. Hình thức dự thi:

- Vòng sơ khảo: Cá nhân hoặc tập thể (tối đa không quá 3 người) đăng ký dự thi theo mẫu và gửi clip mô phỏng về cho Ban tổ chức.

- Vòng bán kết: Ban tổ chức cuộc thi thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá sản phẩm là clip mô phỏng tham gia dự thi và chọn ra 10 đội vào vòng chung kết.

- Vòng chung kết: Tác giả/nhóm tác giả thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo về clip mô phỏng.

4.  Phương pháp thực hiện:

4.1. Giai đoạn 1: Tuyên truyền và phát động cuộc thi

- Hướng dẫn và tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức: thông qua kênh hệ thống văn bản, truyền thông trên báo/đài, truyền thông trực tuyến.

4.2. Giai đoạn 2: Vòng sơ loại

- Vòng sơ loại (11/2017): Ban tổ chức chọn ra 30 – 40 dự án khoa học/bảng xuất sắc tiếp tục tham gia vòng bán kết cuộc thi.

        4.3. Giai đoạn 3: Vòng bán kết – Chung kết – Tổng kết cuộc thi

- Vòng bán kết (02/12/2017): Tổ chức hội đồng chấm sản phẩm và chọn ra 05 - 07 sản phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

- Vòng chung kết (09/12/2017): Các thí sinh thuyết trình trước hội đồng chuyên môn.

- Họp Ban tổ chức thống nhất kết quả trao giải cuộc thi

- Tổng kết và trao giải.

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 01 Giải nhất: 10.000.000đ/giải + Bằng khen Thành Đoàn

- 01 Giải nhì: 5.000.000đ/giải+ Bằng khen Thành Đoàn

- 01 Giải ba: 3.000.000đ/giải + Bằng khen Thành Đoàn

- Các giải khuyến khích: 2.000.000đ/giải + Bằng khen Thành Đoàn

 

VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi:

* Trưởng ban:

- Đ/c Đoàn Kim Thành - UVTV, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

* Phó Ban: 

- Đ/c Lê Huy Hoàng – Phó phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

- Đ/c Trần Đức Sự - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

* Các thành viên:  

- Đ/c Ngô Thị Tú Trinh - Trưởng Phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

- Đ/c Đặng Lê Tiến Hưng - Phó Phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.                                                

- Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Hoa - Cán bộ TT Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

- Đ/c Hoàng Thị Cẩm Chương - Cán bộ TT Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

- Đ/c Phạm Hòa Thịnh - Cán bộ TT Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

2. Nhiệm vụ Ban Tổ chức:

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Tiếp nhận đăng ký tham gia cuộc thi cấp thành.

- Tham mưu kinh phí tổ chức và công tác tổ chức cho cuộc thi.

- Triển khai cuộc thi sâu rộng đến sinh viên trên địa bàn thành phố.

-  Giới thiệu chuyên gia tham gia thành viên Hội đồng chấm thi.

-  Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi.

3. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 10/2017: Ban hành kế hoạch cuộc thi.

- Tháng 10/2017 - 11/2017: Truyền thông và nhận đăng ký dự thi

- Ngày 19/11/2017: Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

- Ngày 11/2017: Vòng sơ loại cuộc thi.

- Ngày 09/12/2017: Vòng chung kết cuộc thi.

 

Nơi nhận:

 - Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, LH các hội KHKT,

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;          

- Hội SV VN TP, Hội LHTN VN TP;

- Các cơ sở Đoàn;

- Thành viên Ban tổ chức;      

- Lưu.

GIÁM ĐỐC 

 

 (đã ký)

 

 Đoàn Kim Thành

 
File đính kèm: Phiếu đăng kí dự thi Cuộc thi thực hiện clip mô phỏng STEM.

Tags