I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tuổi trẻ;

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên Luật;

- Tuyển chọn đội tuyển cấp Trường tham gia Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh các cấp.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự thi trong việc tìm hiểu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Công tác triển khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Đối tượng dự thi:   

- Sinh viên hệ chính quy các khóa K39, K40, K41, K42 và K38 (lớp QTL) Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Giảng viên, giảng viên và chuyên viên trẻ tiêu biểu Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Đối tượng dự thi bắt buộc: Sinh viên là Đảng viên, sinh viên đã hoàn thành lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cảm tình Đảng, Ban chấp hành Đoàn - Hội từ cấp Chi đoàn – Chi hội trở lên.

2. Thời gian tổ chức:

- Vòng bảng: từ 8h00 ngày 23/10/2017 (thứ hai) đến 17h00 ngày 28/10/2017 (thứ bảy);

- Vòng bán kết: 8h00 ngày 02/11/2017 (thứ năm);

- Vòng chung kết và trao giải hội thi: 17h00 ngày 11/11/2017 (thứ bảy).

 

III. NỘI DUNG THI:

1. Nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Những đức tính tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những vấn đề liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ; việc học tập, vận dụng và thực hiện Di chúc của Bác Hồ, các tác phẩm của Bác.

2. Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tư tưởng về thanh niên, thế hệ trẻ; các hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các nhà tư tưởng tiêu biểu của Chủ nghĩa Mác – Lênin; các nhà triết học tiêu biểu của các thời kỳ; các nhà cách mạng, các lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.

3. Đất nước và thành phố chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tự tin hội nhập và phát triển: nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X, các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI, XII; Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; thành tựu chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam và thê giới trong 31 năm đổi mới (1986 - 2017), thành tựu chính trị - kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong 42 năm qua (1975 - 2017), về vấn đề hội nhập của thành phố, của đất nước; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

 4. Lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống học sinh sinh viên: Những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, truyền thống tuổi trẻ, học sinh sinh viên Việt Nam, kiến thức văn hóa Việt Nam, kiến thức xã hội; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước và Thành phố trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

5. Hiểu biết về pháp luật: những hiểu biết về pháp luật có liên quan trực tiếp đến học tập, rèn luyện của sinh viên Luật.

 

IV. HÌNH THỨC THI:

4.1. Vòng bảng:

4.1.1. Đối tượng dự thi:

Chia làm 02 bảng:

- Bảng A: Sinh viên hệ chính quy các khóa K39, K40, K41, K42 và lớp QTL38 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Bảng B: Giảng viên và chuyên viên trẻ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

4.1.2. Nội dung thực hiện:

- Thí sinh đăng kí và tham gia thi trực tuyến bằng cách đăng nhập vào trang web của Hội thi;

- Đăng ký tạo tài khoản: Từ 08h00 ngày 23/10/2017 đến 17h00 ngày 28/10/2017, thí sinh sẽ đăng kí, tạo tài khoản của cá nhân vào trang web Tuổi trẻ Luật. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử (email) của cá nhân.

- BTC sẽ chọn ra 50 thí sinh bảng A có số điểm thi trực tuyến cao nhất tham gia vòng bán kết (số lượng thí sinh có thể thay đổi theo quyết định của Ban chuyên môn);

4.2. Vòng bán kết:

- Các thí sinh làm bài thi tổng hợp kiến thức trên giấy bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- BTC sẽ chọn ra 24 thí sinh có số điểm thi vòng bán kết cao nhất tham gia vòng chung kết;

4.3. Vòng chung kết: 24 thí sinh được chia thành 04 đội, mỗi đội 06 thành viên. Gồm 04 phần thi:

4.3.1. Phần 1: Sinh viên Luật - Phong cách Luật

- Các đội sẽ có thời gian tối đa là 03 phút để giới thiệu về đội thi của mình;

- Không giới hạn về cách thức trình bày, có thể dùng âm nhạc, tiểu phẩm, thuyết trình,... để giới thiệu chung về đội thi và về đặc điểm của đội; nêu được ý nghĩa, mục đích và thông điệp của cuộc thi;

- Thể hiện quan điểm, cách nhìn nhận về Phong cách sinh viên Luật gắn liền trong hoạt động của Hội thi. Thể hiện được nội dung 01 tiêu chí được cộng 05 điểm.

- Quá thời gian quy định, mỗi 15 giây trừ 02 điểm; 

- Điểm tối đa của phần thi này là 30 điểm;

4.3.2. Phần 2: Theo dòng lịch sử        

- 06 thành viên của mỗi đội lần lượt tham gia trả lời 06 câu hỏi theo dạng hỏi - đáp ngắn;

- Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 15 giây (câu hỏi được hiện trên màn hình máy tính của các đội chơi, đồng thời được người dẫn chương trình đọc lên);

- Trả lời đúng được 10 điểm/câu. Trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm;

- Điểm tối đa phần thi này là 60 điểm.

4.3.3. Phần 3: Nhà thông thái trẻ

- Các đội tham gia trả lời 05 câu hỏi dạng hỏi - đáp;

- Mỗi câu hỏi 15 điểm;

- Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi từ 30 - 60 giây, tùy theo độ khó và lượng đáp án cần cung cấp;

- Các đội giành quyền ưu tiên trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và ra hiệu lệnh “Hết”. Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm, trả lời sai hoặc chưa đầy đủ bị trừ 05 điểm. Trong trường hợp đội giành quyền ưu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ đáp án, các đội còn lại có quyền bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 30- 45 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Đội trả bổ sung trả lời đúng được 15 điểm, trả lời sai bị trừ 05 điểm. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả;

- Điểm tối đa phần thi này là 75 điểm.

4.3.4. Phần 4: Nhà hùng biện tài ba

- Mỗi đội có 01 lần bốc thăm lựa chọn câu hỏi để diễn thuyết trước Ban giám khảo và khán giả trong vòng 05 phút. Điểm số cho phần thi thuyết trình là 50 điểm. Thời gian thuyết trình quá 10 giây trừ 05 điểm;

- Kết thúc 05 phút, đội chơi có quyền đăng ký tham gia trả lời câu hỏi thử thách dạng hỏi đáp của Ban Giám khảo. Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 20 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi thử thách là 30 giây;

- Điểm số tối đa phần thi này là 70 điểm. 

* Lưu ý: Danh sách dự thi sẽ được đăng trên Fanpage Tuổi trẻ Luật trước ngày 28/8/2017 và dán trước các phòng thi.

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Các đội xuất sắc vào vòng chung kết sẽ được nhận giải thưởng:

+ 01 giải Nhất: Huy chương vàng + 1.000.000 đồng tiền mặt + Giấy khen Đoàn trường;

+ 01 giải Nhì: Huy chương bạc + 800.000 đồng tiền mặt + Giấy khen Đoàn trường;

+ 01 giải Ba: Huy chương đồng + 600.000 đồng tiền mặt + Giấy khen Đoàn trường;

+ 01 giải Khuyến khích: Giấy khen Đoàn trường + Quà lưu niệm;

- Chi đoàn có số lượng sinh viên tham gia Hội thi nhiều nhất và đạt kết quả cao sẽ được nhận Giấy khen Đoàn trường.

 

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Cấp cơ sở:

- Thông tin rộng rãi, đầy đủ về Hội thi, vận động sinh viên tích cực tham gia và kiểm tra, giám sát đối tượng bắt buộc dự thi các phần thi;

- Chuẩn bị lực lượng sinh viên đến xem và cổ vũ cho các độ thi.

2. Cấp trường:

2.1. Thành lập Ban chỉ đạo:

Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng kính mời quý thầy cô tham gia Ban chỉ đạo Hội thi:

1. GS.TS Mai Hồng Quỳ

Bí thư Đảng Ủy

Hiệu trưởng Nhà trường

Trưởng ban

2. PGS. TS Bùi Xuân Hải

Phó Bí thư Đảng Ủy

Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phó ban TT

3. PGS. TS Trần Hoàng Hải      

UV BTV Đảng Ủy

Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phó ban

4. ThS Lê Trường Sơn

Đảng Uỷ viên

Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Thành lập Ban chuyên môn:

Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng kính mời quý thầy cô tham gia Ban chuyên môn Hội thi:

1. TS. Lê Thị Hồng Vân

Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Trưởng ban

2. TS.Trần Thị Rồi

Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản

Phó ban

3. TS. Nguyễn Quốc Vinh

Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản

Phó ban

4. ThS. Lê Thế Tài

Phó trưởng phòng CTSV

Thành viên

5. Ông Nguyễn Thành An

Phó Chánh VP Đảng ủy - Công đoàn Trường

Thành viên

6. ThS. Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Thành viên

7. ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Thành viên

8. ThS. Nguyễn Hoài Đông

Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Thành lập ban tổ chức:

1. Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Trung Dương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban TT

3. Đ/c Bùi Bảo Trâm

UV BCH Đoàn trường

Phó ban

4. Đ/c Nguyễn Đào Phương Thúy

UV BTV Đoàn trường

Thành viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hảo

Chánh Văn phòng Đoàn trường

Thành viên

5. Đ/c Trần Mai Thủy Tiên

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

6. Đ/c Lê Nhật Hồng

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

7. Đ/c Lê Thị Minh Thư

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

8. Đ/c Lâm Thế Vinh

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng các đồng chí là Cộng tác viên Ban Tư tưởng - Văn hóa, Ban Phong trào, Bộ phận Văn phòng Đoàn trường.

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 03/10/2017: Lên kế hoạch, trình BTV Đoàn trường;

- Ngày 05/10/2017: Ban hành kế hoạch;

- Ngày 09/10/2017: Họp Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn, Ban tổ chức;

- Từ ngày 23/10/2016 – 11/11/2017: Công tác chuẩn bị chương trình;

- Ngày 14/11/2017: Họp rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ - Ban Giám hiệu (báo cáo);

- BTV Đoàn trường (báo cáo);

- Phòng CTSV (báo cáo);

- Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản (báo cáo);

- Thành viên BTC (thực hiện);

- Đoàn Khoa, Đoàn Các CTĐTĐB (thực hiện);

- Các Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu Văn phòng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags