I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

       1. Mục đích

- Kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015), 19 năm thành lập trường Đại học Luật TP. HCM (30/3/1996 – 30/3/2015);

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kì 2015 -2020 và hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kì 2015 – 2020;

- Tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, sinh viên hiểu thêm về Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng và lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên ngày nay. Đồng thời chương trình cũng là nơi để các bạn Đoàn viên, sinh viên có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các Đảng viên trẻ tiêu biểu trong quá trình phát triển Đảng;

- Hướng tới việc hình thành cộng đồng kinh tế chung ASEAN;

     2. Yêu cầu

- Chương trình phải tạo điều kiện phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khả năng tìm hiểu, học hỏi, sự sáng tạo của Đoàn viên, sinh viên tham gia;

- Công tác tổ chức được thực hiện đúng tiến độ, phát huy tính tự chủ, chủ động, có sự hợp tác và phân công phối hợp hợp lý;

- Tổ chức cuộc thi tiết kiệm, thu hút đông đảo Đoàn viên, sinh viên tham gia.

II. NỘI DUNG

 1. Thành phần tham dự

 1.1. Khách mời:

+ Nhà trường: Đại diện Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường; Đại diện phòng Công tác chính trị - sinh viên;

+ Thành Đoàn: Đại diện Ban Tuyên Giáo Thành Đoàn,Văn phòng thành Đoàn, Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn;

 + Thầy Hà Trung Thành - Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Chính trị trường Cán Bộ Thành Phố;

1.2. Các thành phần được triệu tập tham dự:

- Đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng, Đảng viên;

- Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí minh có nguyện vọng tham gia.

-  Các đơn vị trực thuộc:

+ Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên chi đoàn;

+ Đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn và 01 đoàn viên/sinh viên tiêu biểu của Chi đoàn.

+ Ban Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc.

* Lưu ý: các đơn vị lập danh sách (bao gồm họ tên, MSSV, đơn vị, số điện thoại) gửi về BCH Đoàn khoa, Liên Chi đoàn. BCH Đoàn khoa, Liên chi tổng hợp danh sách và gửi về BTV Đoàn trường thông qua Văn phòng Đoàn trường thro địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.trước 17h30 ngày 20/3/2015. Riêng đối với các CLB trực thuộc, danh sách gửi trực tiếp về Ban Thường vụ Đoàn trường thông qua văn phòng Đoàn trường theo đúng thời gian trên.

 2. Nội dung chương trình.

 2.1.Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: 9h30, ngày 21/03/2014 (thứ bảy)

-  Địa điểm : Giảng đường D601 – cơ sở Bình Triệu, trường Đại học Luật TP. HCM.

 2.2. Nội dung cụ thể

2.2.1. Phần 1: Suy nghĩ của sinh viên Luật về phát triển Đảng trong sinh viên thời đại hiện nay. Theo đó, đoàn viên, sinh viên trao đổi, tranh luận các chủ đề sau:

- Chủ đề 1: Thanh niên nên phấn đấu vào Đảng khi còn là sinh viên, hay vào Đảng sau khi đã ra trường.

- Chủ đề 2: Sinh viên Luật suy nghĩ gì khi hiện nay có quan điểm cho rằng, hoạt động Đoàn ở cơ sở giúp cán bộ Đoàn gần gũi với Đoàn viên, sinh viên hơn hoạt động ở cấp trên, qua đó dễ đạt được tín nhiệm hơn khi vấn đấu vào Đảng.

- Chủ đề 3: Trong quá trình phấn đấu vào Đảng, việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng vào Đảng vì động cơ thiếu trong sáng. Suy nghĩ của sinh viên Luật về vấn đề này và chúng ta cần phải làm gì để xác định được động cơ đúng đắn khi phấn đấu vào Đảng.

- Chủ đề 4: Hiện nay, nhiều Thanh niên có quan niệm chỉ khi làm việc cho các cơ quan nhà nước thì mới cần phấn đấu vào Đảng, còn làm việc cho các công ty tư nhân thì không cần thiết phải vào Đảng. Là một Đoàn viên, thanh niên bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này.

- Chủ đề 5: Là một người sinh viên, nhiệm vụ chính trị hàng đầu là học tập, nhưng là  một thanh niên thời đại mới năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết, bạn có suy nghĩ gì về tầm quan trọng của học tập kết hợp với tham gia các hoạt động phong trào trong nhà trường.

- Chủ đề 6: Tại Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X Ban chấp hành trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số: 25-NQ/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong đó nêu cao vai trò của thanh niên thời đại hiện nay. Vậy làm thế nào để Thanh niên đến gần hơn với Đảng.

2.2.2. Phần 2: Sinh viên Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh – Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.

-Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với các Đoàn viên ưu tú, Đảng viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Trao đổi suy nghĩ, đặt câu hỏi về Đảng Cộng sản, con đường phấn đấu vào Đảng của Thanh niên ngày nay với khách mời.

3. Yêu cầu khi tham dự:

- Tham gia xuyên suốt chương trình;

- Trang phục: áo thanh niên Việt Nam, đúng tác phong Phong cách sinh viên Luật.

- Chuẩn bị trước các câu hỏi, vấn đề để giao lưu trao đổi với khách mời.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Ban tổ chức chương trình gồm các đồng chí có tên sau:

-    Đ/c Trần Ngọc Lan Trang

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

-    Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

-    Đ/c Võ Hồng Tú

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

-    Đ/c Lâm Trọng Kha

Chánh văn phòng Đoàn trường

Thành viên

-    Đ/c Lê Thiện Anh

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-    Đ/c Nguyễn Mộng Phương Thùy

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-    Đ/c Phạm Đình Hoàng

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-    Đ/c Lê Thành Đạt

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-    Đ/c Nguyễn Công Duy Thông

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-    Đ/c Nguyễn Văn Toại

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-    Đ/c Trần Thiên Trang

Phó Ban truyền thông Đoàn trường

Thành viên

-   Cùng các đồng chí là CTV Đoàn trường.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 05/03/2015: Lên kế hoạch, phân công thực hiện.

- 21/03/2015: Tổ chức chương trình.

- 22/03/2015: Họp rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- BTV, Ban Tuyên GiáoThành Đoàn (báo cáo);

- Đảng ủy - Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (để thực hiện)

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

  

Nguyễn Thành Bá Đại

 

 

THÚY HẰNG (Theo Ban Thường vụ Đoàn trường)

Tags