I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015);

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kì 2015 -2020 và hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kì 2015 – 2020;

- Tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, sinh viên hiểu thêm về lịch sử dân tộc, đặc biệt là ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước - một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đồng thời chương trình cũng là nơi để các bạn Đoàn viên, sinh viên có thể giao lưu, tìm hiểu quá khứ hào hùng của dân tộc với các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử.

 2. Yêu cầu

- Chương trình phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo, vận dụng các kiến thức lịch sử, sự sáng tạo của Đoàn viên, sinh viên tham gia tọa đàm;

- Công tác tổ chức được thực hiện đúng tiến độ, phát huy tính tự chủ, chủ động, có sự hợp tác và phân công phối hợp hợp lý.

II. NỘI DUNG

1. Thành phần tham dự

 1.1. Khách mời:

- Đại diện Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường, đại diện phòng Công tác chính trị - Sinh viên;

- Đại diện Ban Tuyên giáo thành Đoàn, Văn phòng thành Đoàn, Ban Thanh niên trường học thành Đoàn;

- Đại diện CLB truyền thống Thành Đoàn;

- Đại diện Hội cựu chiến binh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

1.2. Các đơn vị trực thuộc:

- Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên trường;

- Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Đoàn cơ sở các chương trình đào tạo đặc biệt; Ban chấp hành Liên Chi Hội;

- Ban chấp hành Chi Đoàn, Chi Hội (ít nhất 2 đồng chí);

- Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm.

2. Nội dung chương trình.

2.1. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: Từ 18h30 đến 20h30 (dự kiến), ngày 23/04/2015 (thứ năm)

-Địa điểm: Giảng đường D601 – cơ sở Bình Triệu, trường Đại học Luật TP. HCM.

2.2. Nội dung chương trình.

- Phần 1: Những trang sử hào hùng.

+ Chiếu Clip về chiến thắng lịch sử 30/4/1975.              

+ Tìm hiểu các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc bằng các câu hỏi thông qua phần trò chơi hỏi đáp, nối sự kiện…

+ Biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống gắn liền với lịch sử dân tộc.

- Phần 2: Chứng nhân lịch sử.

+ Giao lưu với các thầy, cô là trong Hội cựu chiến binh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và cô, chú trong Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc; lắng nghe chia sẻ của những người đã từng sống trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất của lịch sử;

+ Giao lưu và đặt câu hỏi cho khách mời.

3. Yêu cầu khi tham dự:

- Sinh viên tham dự xuyên suốt chương trình;

- Trang phục nghiêm túc, chỉnh tề, đúng tác phong Phong cách sinh viên Luật;

- Chuẩn bị trước câu hỏi, vấn đề để giao lưu trao đổi với khách mời.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Ban tổ chức chương trình gồm các đồng chí có tên sau:

-   Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Phó Bí thư TT Đoàn trường

Trưởng ban

-   Đ/c Võ Hồng Tú

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

-   Đ/c Lê Thiện Anh

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-   Đ/c Nguyễn Mộng Phương Thùy

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-   Đ/c Lê Thành Đạt

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-   Đ/c Nguyễn Công Duy Thông

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-   Đ/c Nguyễn Văn Toại

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-   Đ/c Đinh Thị Minh Trang

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

-   Đ/c Nguyễn Minh Hiếu

Phó Chánh văn phòng Đoàn trường

Thành viên

-   - Cùng các đồng chí là CTV Đoàn trường.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 13/04/2015: Lên kế hoạch, phân công thực hiện.

- 23/04/2015: Tổ chức chương trình.

- 24/04/2015: Họp rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- BTV, Ban Tuyên GiáoThành Đoàn (để báo cáo);

- Đảng ủy, Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (để thực hiện)

- Lưu Văn phòng.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

Trần Ngọc Lan Trang

 

 

Tags