Nhằm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 344 -KH/TWĐTN của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kế hoạch số   50/KH-ĐTN của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch số 03/KH – ĐU, ngày 03/11/2011 của Đảng uỷ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ hướng dẫn số 12/HD – ĐTN, ngày 13/10/2011 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình học tập và làm theo lời Bác trong năm học 2014 – 2015, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn việc giới thiệu, bình chọn và tuyên dương như sau:

  I. Đối tượng giới thiệu, bình chọn tuyên dương:
 
  1. Tập thể

  Chi đoàn, Đoàn khoa, Liên Chi đoàn, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Đoàn-Hội sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

  2. Cá nhân

  Là Đoàn viên, sinh viên các lớp Chính quy tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

  II. Tiêu chuẩn:

  1. Cá nhân

  1.1. Đoàn viên, Sinh viên

  - Học tập:

  +  Điểm trung bình học tập tích lũy tại thời điểm xét từ 7,0/10 trở lên.

  +  Điểm trung bình học kỳ gần nhất đạt từ 7,0 trở lên.

  +  Tiêu chuẩn ưu tiên: trình độ ngoại ngữ:

  * Tiếng Anh: Đối với sinh viên năm 1, năm 2 chuẩn Toiec đạt từ 300 trở lên; đối với năm 3, năm 4, năm 5 (đối với lớp Quản trị Luật) chuẩn Toiec đạt từ 400   trở lên. Có thể quy đổi từ các chuẩn tiếng Anh tương đương khác như IELTS, TOEFL…

  * Tiếng Pháp: Đối với sinh viên năm 1, năm 2 đạt từ A2 trở lên; đối với sinh viên năm 3, năm 4 đạt từ B1trở lên

  * Tiếng Nhật: Đối với sinh viên năm 1, năm 2 đạt từ N5 trở lên; đối với sinh viên năm 3, năm 4 đạt từ N4 trở lên.

  Đối với trình độ ngoại ngữ: sinh viên có thể nộp các loại chứng chỉ (thi thử hoặc chính thức) hoặc giấy xác nhận trình độ ngoại ngữ từ các trung tâm đang   theo học.

  - Rèn luyện:

  +  Điểm rèn luyện học kỳ gần nhất đạt từ 85 điểm trở lên.

  +  Tham gia đủ các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, lớp.

  +  Điểm phân loại Đoàn viên năm học 2014 - 2015 đạt loại Xuất sắc (Đối với Đoàn viên).

  +  Phân loại Đảng viên năm 2014 là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên (tính từ 19/5/2014 đến thời điểm xét):

  + Thực hiện nghiêm túc chương trình Phong cách sinh viên Luật. (có xác nhận của BCH  Chi đoàn)

  + Tham gia Ban tổ chức cuộc thi hoặc thi ít nhất 02 cuộc thi học thuật hoặc tham gia Nghiên cứu khoa học các cấp. (Có giấy xác nhận của BTC cuộc thi hoặc   thư cảm ơn).

  + Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện các cấp (giấy chứng nhận hoặc xác nhận của Ban tổ chức).

  + Tham gia ít nhất 02 hoạt động ngoại khóa khác (không tính các hoạt động học thuật và tình nguyện nêu trên).

  1.2. Cán bộ Đoàn – Hội, Ban chủ nhiệm các CLB, Ban điều hành Đội – Nhóm.

  - Học tập:

  +  Điểm trung bình học tập tích lũy tại thời điểm xét từ 6,8/10 trở lên.

  +  Điểm trung bình học kỳ gần nhất đạt từ 7,0 trở lên.

  + Tiêu chuẩn ưu tiên: trình độ ngoại ngữ:

  * Tiếng Anh: Đối với sinh viên năm 1, năm 2 chuẩn Toiec đạt từ 300 trở lên; đối với năm 3, năm 4, năm 5 (đối với lớp Quản trị Luật)  chuẩn Toiec đạt từ 400   trở lên. Có thể quy đổi từ các chuẩn tiếng Anh tương đương khác như IELTS, TOEFL…

  * Tiếng Pháp: Đối với sinh viên năm 1, năm 2 đạt từ A2 trở lên; đối với sinh viên năm 3, năm 4 đạt từ A3 trở lên

  * Tiếng Nhật: Đối với sinh viên năm 1, năm 2 đạt từ N5 trở lên; đối với sinh viên năm 3, năm 4 đạt từ N4 trở lên.

  Đối với trình độ ngoại ngữ: sinh viên có thể nộp các loại chứng chỉ (thi thử hoặc chính thức) hoặc giấy xác nhận trình độ ngoại ngữ từ các trung tâm đang    theo học.

  - Rèn luyện:

  + Điểm rèn luyện học kỳ gần nhất đạt từ 90 điểm trở lên.

  + Tham gia đủ các buổi sinh hoạt tại đơn vị hoạt động: Đoàn trường, Đoàn khoa – Liên chi đoàn, CLB, Đội – Nhóm, Chi đoàn, Chi hội, lớp.

  + Có ít nhất 01 giấy khen các cấp.

  + Điểm phân loại Đoàn viên năm học 2014 - 2015 đạt loại Xuất sắc

  + Phân loại Đảng viên năm 2014 là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với Đảng viên).

  -  Tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên (tính từ 19/5/2014 đến thời điểm xét):

  + Thực hiện nghiêm túc chương trình Phong cách sinh viên Luật. (có xác nhận của BCH  Chi đoàn)

  + Tham gia Ban tổ chức cuộc thi hoặc thi ít nhất 02 cuộc thi học thuật hoặc tham gia Nghiên cứu khoa học các cấp. (Có giấy xác nhận của BTC cuộc thi hoặc  thư cảm ơn).

  + Tham gia Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện hoặc tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện từ cấp Khoa trở lên (giấy chứng nhận hoặc xác nhận  của Ban tổ chức).

  + Là Ban tổ chức của chương trình hoạt động ngoại khóa hoặc tham gia ít nhất 02 hoạt động ngoại khóa khác (không tính các hoạt động học thuật và tình nguyện nêu trên).

  2. Tập thể

  2.1. Đoàn khoa, Liên Chi đoàn

  + Được đánh giá thi đua năm học 2013 – 2014 là đơn vị mạnh.

  + Có tổ chức các cuộc thi, hội thảo học thuật chuyên ngành, các chương trình văn hoá, văn nghệ quy mô cấp toàn trường.

  + Triển khai hiệu quả, cụ thể cuộc vận động “Học tập làm theo lời Bác”, chương trìnhPhong cách sinh viên Luật. Có ít nhất 01 mô hình, giải pháp hiệu quả  trong các hoạt động làm theo lời Bác và triển khai chương trìnhP hong cách sinh viên Luật sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên.

  + Có ít nhất 01 giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả hệ thống Chi đoàn, CLB – Đội - Nhóm trực thuộc (mô tả cụ thể giải pháp đó).

  2.2. Chi đoàn:

  + Được đánh giá thi đua năm học 2013 - 2014 là Chi đoàn mạnh.

  + Có tổ chức 01 cuộc thi học thuật chuyên ngành.

  + Có ít nhất 02 đề tài được chọn tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường. (Đối với các chi đoàn khoá 38, 39 thì chỉ khuyến khích).

  + Có tổ chức 01 chương trình ngoại khoá hoặc tình nguyện cho đoàn viên, sinh viên từ tháng 5/2014 đến thời điểm bình xét.

  + Đảm bảo sinh hoạt đoàn viên định kỳ 01 tháng/01 lần.

  + Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo lời Bác”, Chương trình Phong cách sinh viên Luật. Có mô hình, giải pháp hiệu quả trong các hoạt  động làm theo lời Bác và triển khai Chương trình Phong cách sinh viên Luật sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên.

  +  Có ít nhất 01 giải pháp quản lý, điều hành Chi đoàn, đơn vị hiệu quả (mô tả cụ thể giải pháp đó).

  2.3. Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

  + Có quy chế hoạt động cụ thể và chế độ sinh hoạt đều đặn.

  + Có giải pháp thực hiện tốt giúp sinh viên nâng cao trình độ học tập hoặc đầu tư tốt giúp sinh viên có môi trường sinh hoạt lành mạnh (mô tả cụ thể giải  pháp đó).

  + Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo lời Bác”, chương trình Phong cách sinh viên Luật. Có mô hình, giải pháp hiệu quả trong các hoạt động làm theo lời Bác và triển khai chương trình Phong cách sinh viên Luật sâu rộng trong thành viên.

  III. Quy trình giới thiệu bình chọn

  Bước 1: Giới thiệu

   - Giới thiệu các tập thể, cá nhân hoặc tự giới thiệu theo mẫu phiếu (đính kèm) từ ngày 10/04/2015 đến 08/05/2015.

  - Đoàn khoa, Liên Chi đoàn tập hợp hồ sơ từ chi đoàn trực thuộc và gửi về VP Đoàn trường trước 17g00 ngày 08/05/2015 (Thứ sáu). Và qua    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Bước 2: Hội đồng xét chọn

  - Sau khi tổng hợp hồ sơ từ cơ sở, Ban thường vụ Đoàn trường tiến hành mời Thành viên hội đồng bình chọn gồm Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư các cơ  sở Đoàn.

  Các cá nhân và tập thể được đề cử và bình chọn thực hiện báo cáo chi tiết và cụ thể các hoạt động và nội dung đúng với tiêu chí bình chọn.

  Bước 3: Công nhận, tuyên dương:

  - Giấy chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Ban Chấp hành Đoàn trường.

  - Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn trường.

  - Các vật phẩm lưu niệm.

  - Tuyên dương nhân dịp chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2015)

  Lưu ý: Các cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là cơ sở để Nhà trường xét tuyên dương danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác” trong lễ khai giảng năm học. 

  Trên đây là hướng dẫn bình chọn và tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và các “Tập thể làm theo lời Bác”. Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm thực hiện nghiêm túc, và đúng tiến độ của hướng dẫn này.

 

 

  Nơi nhận:

  - BCH các Đoàn khoa, LCĐ (để thực hiện);

  - BCH Các Chi đoàn (để thực hiện);

  - Dán bảng tin (02 cơ sở);

  - Lưu văn phòng.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại   Mẫu đăng kí cá nhân: xem TẠI ĐÂY
   Mẫu đăng kí tập thể: xem TẠI ĐÂY 
   Danh sách trích ngang: xem TẠI ĐÂY

Tags