Căn cứ kết luận của Hội đồng xét duyệt Học bổng và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 và Quyết định số 808/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 37 (QTL) và khóa 38, 39, 40, 41 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

Nay, Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thông báo kết quả và danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng:

- Khoá 37 (QTL):

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 19 tín chỉ;

+ Đạt kết quả điểm học tập từ 3.37 trở lên và điểm rèn luyện đạt tốt trở lên (07 sinh viên);

- Khoá 38:

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 13 tín chỉ;

+ Điểm học tập từ 3.25 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (75 sinh viên);

- Khóa 39:

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 12 tín chỉ;

+ Điểm học tập từ 3.29 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (90 sinh viên);

- Khóa 40:

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 15 tín chỉ;

+ Điểm học tập từ 3.26 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (92 sinh viên);

- Khóa 41:

+ Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 10 tín chỉ;

+ Điểm học tập từ 3.2 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (94 sinh viên);

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Bắt đầu từ ngày 02/6/2017, sinh viên truy cập các trang thông tin của Trường (website, fanpage..) hoặc trang thông tin của Đoàn trường – Hội Sinh viên trường (website Tuổi Trẻ Luật, Fanpage Tuổi Trẻ Luật…) để xem danh (dự kiến) sinh viên được nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Trong thời gian từ ngày 02/6/2017 đến 15/6/2017 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật), sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) trong giờ hành chính để được giải quyết.

Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp nộp đơn sau thời hạn nêu trên.

3. Thời gian nhận học bổng:

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận học bổng sau ngày 15/6/2017.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV (cán bộ phụ trách HB KKHT Nguyễn Thành Bá Đại – SĐT: 0986787827, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được giải quyết./.  

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá 37 (QTL), 38, 39, 40, 41;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Tags