Cuộc vận động “Phong cách sinh viên Luật” được Đoàn trường phối hợp với Hội Sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM phát động vào tháng 10 năm 2010 với mục đích xây dựng, củng cố, bồi dưỡng về tư tưởng, nhận thức; định hướng chung về tác phong, lối sống; cũng như hưởng ứng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, tạo môi trường Đại học mang đậm chất sinh viên Luật.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động chính thức được nâng lên thành Chương trình hành động "Phong cách sinh viên Luật", từ đó được triển khai sâu rộng đến sinh viên toàn trường và đạt được những hiệu quả tích cực. Nhận thức của sinh viên ngày càng được nâng cao, từ đó hình ảnh đẹp về sinh viên trường Luật cũng dần được tạo dựng. 

Nội dung trọng tâm của cuộc vận động hướng đến việc thực hiện phong cách sinh viên Luật và phong cách cán bộ Đoàn - Hội trường Luật, xoay quanh 4 tiêu chí:

1. Sinh viên Luật học tập nghiêm túc, chất lượng: Với câu khẩu hiệu: “Học nghiêm túc – thi thực chất”, tiêu chí này đánh mạnh vào ý thức học tập, tinh thần tự giác trong học tập và nghiên cứu của sinh viên Nhà trường.

 

2. Sinh viên Luật ứng xử văn hóa, văn minh:

Tiêu chí này nhằm định hướng tác phong, lối ứng xử văn hóa, văn minh trong và ngoài trường, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như đeo thẻ sinh viên khi đến trường, xếp hàng khi chờ thang máy, vứt rác đúng nơi quy định, từ đó xây dựng nên ý thức văn minh của mỗi sinh viên trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày.

 

3. Sinh viên Luật đi đầu trong chấp hành và tôn trọng pháp luật:

Nhằm xây dựng tinh thần tự giác trong chấp hành, tuân thủ luật pháp của mỗi sinh viên, qua đó tạo dựng nên hình ảnh sinh viên Luật với ý thức pháp luật cao ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường, tiêu chí này cũng đồng thời khẳng định vị thế và hình ảnh của một trường đào tạo về pháp luật trọng điểm của cả nước. 

 

4. Sinh viên Luật chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng:

Tiêu chí này hướng tới nâng cao nhận thức, tinh thần sẻ chia, cũng như phát huy nhiệt huyết, sức trẻ của mỗi sinh viên Luật cho hoạt động cộng đồng thông qua những chiến dịch tình nguyện do Đoàn trường – Hội Sinh viên trường tổ chức và từng hành động thiện nguyện của mỗi Đoàn viên, sinh viên Nhà trường. 

 

Nội dung: BAN TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA ĐOÀN TRƯỜNG

Hình ảnh: BAN TRUYỀN THÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Tags