Là sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở đào tạo về luật trọng điểm trong cả nước, bên cạnh việc nắm rõ cách thức áp dụng pháp luật và các văn bản luật còn cần thiết phải có ý thức trong việc chấp hành và tôn trọng pháp luật.

Quyết định số 306/QĐ-ĐHL về việc ban hành nội quy Trường học của Hiệu trưởng trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 13/03/2012 đã quy định chi tiết về tác phong, trang phục, ý thức của sinh viên cũng như quy định về trách nhiệm của sinh viên Luật. Không chỉ dừng lại ở việc cụ thể hóa các nguyên tắc ấy thành nội quy mà Nhà trường cùng với Đoàn trường và Hội sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã có những hành động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc “chấp hành và tôn trọng pháp luật”. Cụ thể, Nhà trường luôn có sự quan tâm đặc biệt về vấn đề này, thông qua kênh Đoàn trường và Hội sinh viên trường để nắm bắt tâm tư và tiếp cận gần gũi hơn với sinh viên, từ đó hoạch định những bước đi chiến lược với việc nâng cao ý thức sinh viên trong chấp hành và tôn trọng pháp luật. Nhà trường đã thành lập “Đội công tác an ninh và an toàn giao thông sinh viên” nhằm tuyên truyền nội quy Nhà trường, đảm bảo sinh viên Luật ngoài việc chấp hành nghiêm túc nội quy của trường còn chấp hành nghiêm những quy định pháp Luật của Nhà nước khi tham gia giao thông, góp phần đẩy mạnh “Phong cách sinh viên Luật” trong sinh viên. Đoàn trường và Hội sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - lực lượng nồng cốt trong việc kết nối giữa Nhà trường và sinh viên – đã, đang và sẽ luôn đi đầu trong việc chấp hành và tôn trọng pháp luật. Đoàn trường cùng với Hội sinh viên trường đã có những hành động thiết thực nhằm nâng cao ý thức trong sinh viên, cụ thể : tổ chức những buổi hội thảo về an toàn giao thông với sự tham gia trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông đi kèm với các hoạt động bên lề bổ trợ cho sự kiện chính; tổ chức các cuộc thi  nhằm kiểm tra và nâng cao trình độ hiểu biết và nắm bắt pháp luật cũng như nội quy Nhà trường trong sinh viên...

Sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh được tham gia những hoạt động của Nhà trường, Đoàn trường và Hội sinh viên trường, có những bước tiến mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí “Đi đầu trong chấp hành và tôn trọng pháp luật”.

Học Luật cũng chính là học làm người.

 

Nội dung: BAN TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA ĐOÀN TRƯỜNG

Hình ảnh: BAN TRUYỀN THÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Tags