Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-ĐHL ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 37 (QTL) và khóa 38 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 và Thông báo số 557/TB-ĐHL ngày 01/9/2017 về việc công bố kết quả và danh sách sinh viên khóa 37 (QTL) và khóa 38 được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Nhà trường thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Từ ngày 25/9 đến ngày 25/10/2017 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật), tại Văn phòng Đoàn trường A308 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4.

- Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30;

- Buổi chiều: từ 14h00 đến 18h30.

2. Thủ tục nhận tiền:

- Trong thời gian nêu trên, sinh viên có tên theo các danh sách đã được công bố liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn trường A308 để nhận tiền học bổng.

- Sinh viên phải xem trước số thứ tự của mình trong danh sách để thuận tiện cho việc nhận tiền.

- Phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác khi đến nhận tiền học bổng.

- Sinh viên liên hệ sau thời hạn nêu trên sẽ không được giải quyết.

 

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);  

- Sinh viên các lớp Khoá QTL 37, 36;

- Lưu VT, Phòng CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

File đính kèm: Danh sách sinh viên QTL37 và K38 được nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

 

Tags