Kính gửi: Sinh viên khóa 39 ngành Quản trị - Luật và Khóa 40 ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Anh văn pháp lý

 

Tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo 47/TB – ĐHL ngày 15/01/2019 và việc lấy ý kiến khảo sát sinh viên năm cuối, Phòng Công tác sinh viên triển khai khảo sát theo hình thức online, cụ thể như sau:

1. Nội dung khảo sát:

- Đánh giá một số hoạt động về công tác sinh viên;

- Tham khảo ý kiến sinh viên về lễ tốt nghiệp cử nhân;

- Hoạt động định hướng nghề nghiệp.

2. Địa chỉ thực hiện khảo sát:

- Được đăng trong thông báo trang daotao.hcmulaw.edu.vn mục Công tác sinh viên.

- Link khảo sát: https://goo.gl/forms/Y3VBoBlT2JiD2fbC3 

3. Thời gian thực hiện khảo sát: đến hết ngày 20/03/2019

4. Kết quả sinh viên tham gia trả lời khảo sát sẽ được tính điểm rèn luyện tại mục 4.1.2.

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN