Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc nhận hỗ trợ vật chất Học kỳ I năm học 2018 – 2019 cho các Cán bộ Đoàn – Hội Trường Đại học Luật TP. HCM, cụ thể như sau:

1. Các đối tượng nhận hỗ trợ vật chất

1.1 Cán bộ Đoàn – Hội

- Những Cán bộ Đoàn – Hội là Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường, Cán bộ văn phòng, BCH Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn, Liên chi hội trưởng, Liên chi hội phó, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm CLB - Đội – Nhóm đương nhiệm hoặc đã được bầu cử lại nhưng vẫn giữ vị trí công tác cũ sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác là 05 tháng tính từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 31/12/2018;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội thôi giữ nhiệm vụ hoặc không tham gia trong nhiệm kỳ mới sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội nhận nhiệm vụ mới sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội đảm nhận nhiều chức vụ thì sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng cho chức vụ cao nhất;

- Những Cán bộ Đoàn – Hội tiếp tục tham gia công tác nhưng giữ vị trí khác sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng với thời gian công tác cho vị trí cũ và thời gian tương ứng cho vị trí mới.

1.2.  Lớp trưởng các lớp khóa 40, 41, 42, 43 và 39 (QTL) năm học 2018 – 2019.

 

2. Thời gian, địa điểm nhận hỗ trợ vật chất

a. Thời gian: buổi sáng: Từ 09h00 đến 11h00; buổi chiều: Từ 14h00 đến 18h00, theo 02 đợt:

- Đợt 1: bắt đầu từ ngày 22/01/2019 (Thứ ba) đến hết ngày 25/01/2010 (Thứ sáu);

- Đợt 2: sinh viên nhận hỗ trợ vật chất vào các ngày Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần. Bắt đầu từ ngày 18/02/2019 (Thứ hai) đến hết ngày 01/3/2019 (Thứ sáu).

b. Địa điểm: Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên trường – Phòng A.308, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

 

3. Thủ tục nhận hỗ trợ vật chất

- Trong thời gian nêu trên, sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên trường – Phòng A.308, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4 để nhận tiền. Mọi trường hợp liên hệ ngoài thời gian nêu trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết;

- Sinh viên khi lên nhận hỗ trợ vật chất phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác cho cán bộ phụ trách; Không được nhận thay;

- Mọi thắc mắc hệ trực tiếp Đ/c Nguyễn Minh Đức – SĐT: 0965.063.882 – Cán bộ Văn phòng Đoàn trường hoặc Đ/c Nguyễn Thụy Phương Thy– SĐT: 0977.512.926 – Cán bộ Văn phòng Đoàn trường.

Trên đây là thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ vật chất đối với Cán bộ Đoàn – Hội Học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường. Đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt, Hội sinh viên, Liên chi hội triển khai thông tin đến các đơn vị trực thuộc để được nhận hỗ trợ đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BTK Hội Sinh viên trường;

- BCH các Đoàn khoa, ĐCCTĐTĐB;

- Các CLB – Đội – Nhóm;

- Website Đoàn trường;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags