Ngày 04/11/2018, Ban Thường vụ Đoàn trường liên tịch cùng Ban Thư kí Hội sinh viên trường trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch liên tịch số 04-KHLT/ĐTN-HSV về việc “Tổ chức chương trình Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội “Những người tiếp lửa” năm 2018”. Theo đó, đợt tập huấn dã ngoại sẽ được tổ chức vào ngày 24-25/11/2018 tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh – Huyện Cần giờ.

Tuy nhiên, do các điều kiện khách quan về thời tiết, nên chương trình không thể diễn ra vào ngày 24-25/11/2018 theo đúng như kế hoạch. Vì vậy, Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định thay đổi một số nội dung liên quan đến chương trình Tập huấn như sau:

1. Thời gian, địa điểm Tập huấn dã ngoại:

a. Thời gian: ngày 05-06/01/2019

b. Địa điểm: Trung tâm sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh – Huyện Cần giờ.

2. Cho phép đăng ký tham gia bổ sung, cụ thể:

a. Đối tượng: Các đồng chí là Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp Hành Đoàn khoa/ Đoàn Các chương trình Đào tạo đặc biệt, Ban chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn trường, Cộng tác viên Đoàn trường; Ban chấp hành Hội sinh viên trường, Ban chấp hành các Liên chi hội, Ban chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Hội sinh viên trường, Cộng tác viên Hội sinh viên trường.

b. Kinh phí tham gia: 260.000 đồng/ đồng chí.

c. Hình thức, thời gian đăng ký bổ sung:

- Hình thức đăng ký bổ sung: Các đồng chí thuộc đơn vị nào đăng ký tại đơn vị đó (Theo mẫu được đính kèm);

- Thời gian đăng ký bổ sung:

+ Từ ngày 26/12/2018 đến 31/12/2018

+ Hạn chót nộp Danh sách bản mail là: 15h00p ngày 31/12/2018, bản giấy danh sách và lệ phí tham gia là 17h00 ngày 02/01/2019.

Lưu ý: Các đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách và gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cùng một bản giấy danh sách đăng ký tham gia bổ sung theo đúng thời hạn nêu trên.

Trên đây là một số thay đổi liên quan đến chương trình Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội “Những người tiếp lửa” năm 2018. Để thuận lợi cho công tác tổ chức và vì tính chất quan trọng của thông báo, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội sinh viên trường;

- Các Đoàn khoa, Liên chi hội, các CLB – đội – nhóm, các Ban trực thuộc Đoàn trường, các Ban trực thuộc Hội sinh viên trường (thực hiện);

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Trung Dương

 

File đính kèm: Mẫu danh sách đăng ký tham gia tập huấn dã ngoại bổ sung

Tags