I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện công trình thanh niên Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về môi trường xanh, sạch, đẹp; hình thành tính tự giác, nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng;

- Thông qua hoạt động này tạo điểm nhấn, thể hiện hình ảnh và trách nhiệm của sinh viên trường Đại học Luật TP HCM trong năm 2018 và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua vì môi trường xanh - sạch - đẹp.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực; thông tin tuyên truyền được thực hiện rộng rãi hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng đến Đoàn viên, sinh viên;

- Đảm bảo số lượng sinh viên tham gia, chỉ tiêu: thu hút trên 2000 sinh viên tham gia.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia

- Sinh viên hệ Chính quy các khóa K40, K41, K42, K43 và QTL39 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian – địa điểm tổ chức

- Thời gian: 07h30 đến 11h30 ngày 01/12/2018 (thứ bảy); (dự kiến)

- Địa điểm: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu, 123 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

 

III. NỘI DUNG

1. Talkshow chủ đề “Sống xanh – Zero Waste” (dự kiến)

1.1. Thời gian - địa điểm

- Thời gian: Từ 7h30 đến 8h30 ngày 01/12/2018; (dự kiến)

- Địa điểm: Hội trường D101 trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

1.2. Nội dung

- Diễn giả khách mời sẽ gặp gỡ và chia sẻ về chủ để sống xanh và bảo vệ môi trường;

- Thông qua Talkshow nâng cao nhận thức của sinh viên về môi trường Xanh - Sạch - Đẹp và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

2. Gian hàng “Tái chế sáng tạo”

2.1. Thời gian - địa điểm

- Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 01/12/2018; (dự kiến)

- Địa điểm: Hội trường D101 trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

2.2. Nội dung

2.2.1. Gian hàng của các Khoa

- 7 Khoa sẽ có gian hàng riêng và được BTC phân chia vị trí;

- Tại gian hàng này, các Khoa trưng bày các sản phẩm về tái chế, bảo vệ môi trường để thể hiện được bản sắc của khoa mình. (có sự hỗ trợ từ BTC)

Lưu ý: Các gian hàng trưng bày phải đạt các yêu cầu sau:

- Gian hàng phải phù hợp với chủ đề của chương trình;

- Thể hiện được sự tái chế sáng tạo.

2.2.2. Gian hàng của BTC:

- Trưng bày các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường;

- Sinh viên tham gia thử thách để nhận những phần quà ý nghĩa từ BTC.

3. Trò chơi

3.1. Thời gian - địa điểm

- Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 01/12/2018; (dự kiến)

- Địa điểm: Sảnh D trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Triệu.

3.2. Nội dung

- Tham gia các trò chơi thử thách sinh viên kiến thức về môi trường với phần thưởng là những món quà ý nghĩa do BTC chuẩn bị.

4. Hoạt động thu gom vỏ hộp sữa:

- Thời gian: Từ 15/11/2018 (Thứ năm) đến ngày 01/12/2018 (Thứ bảy); (dự kiến)

- Nội dung: BTC phối hợp cùng “NHC - Hành trình giải cứu Rác chết” trở thành địa điểm thu gom vỏ hộp sữa và cung cấp miếng dán sinh thái cho sinh viên đang học tập tại trường.

- Hình thức tham gia: Sinh viên có nhu cầu tham gia nhận sticker từ Ban Tổ chức và nộp lại vỏ hộp sữa đã được dán sticker theo như hướng dẫn tại các địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

+ Tại Sảnh Dsảnh C (trước C107) vào các ngày Thứ baThứ năm hàng tuần; hoặc

+ Tại Văn phòng Đoàn – Hội (A308 hoặc E7) vào tất cả các ngày từ Thứ hai đến Thứ sáu; hoặc

+ Tại Sảnh D vào ngày 01/12/2018 từ 07h30 đến 11h00.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

- Đ/c Nguyễn Trung Dương Phó Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
- Đ/c Lê Thị Minh Ngọc UVBCH Đoàn Trường Phó Ban
- Đ/c Hồ Hàn Phong CTV Đoàn trường Thành viên
- Đ/c Lê Nhật Hoàng CTV Đoàn trường Thành viên
- Đ/c Cao Thị Mỹ Hương CTV Đoàn trường Thành viên
- Đ/c Lê Anh Dũng CTV Đoàn trường Thành viên
- Đ/c Chu Đình Ý Nhi CTV Đoàn trường Thành viên

 

 

 

 

 

Cùng các đồng chí là Cộng tác viên Ban Phong trào Đoàn trường được phân công.

2. Tiến độ thực hiện

- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 10/11/2018: Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch;

- Ngày 14/11/2018: Ban hành kế hoạch chính thức;

- Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 30/11/2018: Triển khai kế hoạch;

- Ngày 01/12/2018: Tổ chức chương trình;

- Ngày 02/12/2018: Họp Ban tổ chức rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH nhà trường (báo cáo);

- BTV Thành Đoàn (báo cáo);

- BCH Đoàn trường (báo cáo);

- Các đồng chí có tên (thực hiện);

- Website Đoàn trường (Thông tin);

- Lưu: VP.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trung Dương

 

Tags