A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên cho lực lượng cán bộ Đoàn – Hội Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho tổ chức Đoàn – Hội các cấp;

- Tăng cường công tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ Đoàn – Hội các cấp.

2. Yêu cầu:

- Nội dung lớp bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tiễn của công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh;

- Hình thức tập huấn sinh động, phát huy vai trò chủ động của các cán bộ Đoàn – Hội trong việc tham gia;

- Cán bộ Đoàn – Hội tham gia đúng thành phần, nghiêm túc và đầy đủ;

- Đảm bảo tính an toàn, đoàn kết, tiết kiệm.

B. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

I. TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ:

1. Tập huấn chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn:

1.1. Thành phần:

- Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa đương nhiệm, (thuộc thành phần đối tượng 01);

- Đại diện Ban Chủ nhiệm/ Ban điều hành Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Đoàn trường (bắt buộc đối với Chủ nhiệm và một phó chủ nhiệm - thuộc thành phần đối tượng 01);

- Bí thư chi đoàn các khóa 40,41,42,43 (thuộc thành phần đối tượng 02);

- Cộng tác viên Đoàn trường (theo danh sách do Ban Chấp hành Đoàn trường phân công, thuộc thành phần đối tượng 01).

1.2. Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian:

- Ngày 10/11/2018 (Thứ Bảy)

+ Buổi sáng: từ 07g30 đến 11g30 dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 01;

+ Buổi chiều: từ 13g30 đến 17g00 dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 01, 02.

b. Địa điểm:

- Giảng đường F501 (cơ sở Bình Triệu, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 01;

- Giảng đường D601 (cơ sở Bình Triệu, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 02.

1.3. Nội dung:

a. Các đồng chí thuộc đối tượng 01 tập huấn những chuyên đề sau

- Chuyên đề: Quy trình, thủ tục phát triển Đảng

- Chuyên đề: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức chương trình

- Chuyên đề: Quy trình, cách thức thực hiện CTTN

- Chuyên đề: Triển khai về quy trình, cách thức thực kiện công tác nhân sự của các Đoàn khoa, các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Đoàn trường

- Chuyên đề: Hướng dẫn về thực hiện công tác Văn phòng.

b. Các đồng chí thuộc đối tượng 02 tập huấn những chuyên đề sau

- Chuyên đề: Quy trình, thủ tục phát triển Đảng

- Chuyên đề: Quy trình, cách thức thực hiện CTTN

- Chuyên đề: Quy trình, cách thức thực hiện sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

2. Tập huấn chuyên đề dành cho cán bộ Hội:

2.1. Thành phần:

- Các đồng chí là Ban Chấp hành Hội sinh viên trường, Ban Chấp hành Liên chi hội đương nhiệm (thuộc thành phần đối tượng 03);

- Ban Chủ nhiệm/Ban điều hành Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Hội sinh viên trường (thuộc thành phần đối tượng 03);

- Cộng tác viên Hội sinh viên trường, Ban Chấp hành Chi hội (thuộc thành phần đối tượng 04).

2.2. Thời gian – địa điểm:

a. Thời gian:

+ Buổi sáng: từ 7g30 đến 11h00 ngày 18/11/2018 (Chủ Nhật) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 03;

+ Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g30 ngày 18/11/2018 (Chủ Nhật) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 04.

b. Địa điểm: Giảng đường D501 (cơ sở Bình Triệu, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến).

2.3. Nội dung:

a. Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 03 tập huấn các nội dung sau:

- Chuyên đề: Công tác văn bản, hướng dẫn Chương trình năm học, hướng dẫn Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2018 - 2019;

- Chuyên đề: Quy chế tình nguyện, Hướng dẫn Quyết toán kinh phí;

- Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, đào tạo và quản lý Hội viên.

b. Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 04 tập huấn các nội dung sau:

- Chuyên đề: Công tác văn bản, triển khai Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, hướng dẫn Chương trình năm học, hướng dẫn Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2018 - 2019, quy chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa;

-Chuyên đề: Tư duy sáng tạo.

- Chuyên đề: Công tác tổ chức và xây dựng cơ sở Hội.

II. TẬP HUẤN KỸ NĂNG THỰC HÀNH – DÃ NGOẠI:

1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: Ngày 24-25/11/2018 (Thứ Bảy, Chủ Nhật);

- Địa điểm: Trung tâm sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh (Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh).

2. Đối tượng:

Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 01, 03, 04 (riêng với các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 04 thì chỉ tập huấn dã ngoại đối với Cộng tác viên Hội Sinh viên trường).

3. Thời gian gặp mặt, chia đội:

- Thời gian: 18g00 ngày 15/11/2018 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Giảng đường D601 (cơ sở Bình Triệu, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến).

4. Nội dung:

- Kỹ năng hoạt động nhóm: Kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân; kỹ năng tổ chức một chương trình;

- Kỹ năng sinh hoạt dã ngoại: Kỹ năng hoạt náo, quản trò; kỹ năng múa hát (một số bài hát truyền thống và bài hát sinh hoạt tập thể), nhảy dân vũ; kỹ năng “Teambulding”.

(Các kỹ năng sẽ được lồng ghép vào nội dung các hoạt động trong khuôn khổ chương trình tập huấn).

C. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ THAM GIA:

1. Cách thức đăng ký:

a. Đối với tập huấn chuyên đề

- Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 01, 02 tổng hợp danh sách đăng ký tham gia của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm và gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) kèm 01 danh sách bản giấy về cho Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường trước 15g00 ngày 08/11/2018 (Thứ Năm).

- Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 03, 04 tổng hợp danh sách đăng ký, kinh phí tham gia của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm và gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )kèm 01 danh sách bản giấy về cho Ban Tổ chức – Xây dựng Hội trước 15g00 ngày 12/11/2018 (Thứ Hai).

+ Địa điểm: Văn phòng Đoàn - Hội ở 01 trong 02 cơ sở: Phòng A.308 – Cơ sở Nguyễn Tất Thành và Phòng E7 – Cơ sở Bình Triệu.

b. Đối với tập huấn dã ngoại

- Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 01: Nộp danh sách đăng ký, lệ phí tham gia về cho Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường và gửi mail danh sách đăng ký về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 03, 04 (Trừ BCH Chi hội): Nộp danh sách đăng ký, lệ phí tham gia về cho Ban Tổ chức – Xây dựng Hội và gửi danh sách đăng ký về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

+ Địa điểm: Văn phòng Đoàn - Hội ở 01 trong 02 cơ sở: Phòng A.308 – Cơ sở Nguyễn Tất Thành và Phòng E7 – Cơ sở Bình Triệu.

+ Thời gian: Trước 15g00 ngày 13/11/2018 (Thứ Ba).

2. Kinh phí tham gia:

a. Đối với tập huấn chuyên đề:

30.000đ/đồng chí, bao gồm: Chi phí in ấn tài liệu, tổ chức chương trình (Dành cho các đồng chí thuộc đối tượng 03,04).

b. Đối với tập huấn dã ngoại:

260.000 đồng/ đồng chí, bao gồm:

- Tiền xe: 90.000đ/1 người;

- Tiền ăn: 110.000đ (3 buổi)/1 người;

- Tiền lưu trú tại Trung tâm (2 ngày 1 đêm): 60.000đ/1 người.

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/c Lê Quang Hòa – UV BCH Đoàn trường - SĐT: 0332.672.789 hoặc Đ/c Nguyễn Thụy Bảo Ân – UV BTK Hội Sinh viên trường - SĐT: 0967.217.326.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức:

1 Đ/c Nguyễn Trung Dương Phó Bí thư Đoàn trường Trưởng Ban
2 Đ/c Trần Nhật Anh Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường - Chủ tịch Hội sinh viên trường Phó ban thường trực
3 Đ/c Lê Quang Hòa UV BCH Đoàn trường Phó Ban
4 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hảo UV BTV Đoàn trường Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Thụy Bảo Ân UV BTK HSV trường Thành viên
6 Đ/c Cao Trần Thu Thủy UV BCH Đoàn trường Thành viên
7 Đ/c Nguyễn Thị Dương Huyền Phó Chánh VP Đoàn trường Thành viên
8 Đ/c Trần Thị Mỹ Duyên UV BCH HSV trường Thành viên
9 Đ/c Trần Minh Sơn UV BCH HSV trường Thành viên
10 Đ/c Bùi Ngọc Trâm UV BCH HSV trường Thành viên
11 Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương UV BCH HSV trường Thành viên

Cùng các đồng chí là CTV Đoàn trường, CTV Hội sinh viên trường được phân công tổ chức.

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 21/10 – 31/10/2018: Họp Ban tổ chức; Phân công nhiệm vụ, chuẩn bị công tác tổ chức;

- Ngày 05/11/2018: Ra kế hoạch và thông báo về các đơn vị;

- Ngày 15/11/2018: Nhận đăng kí, chốt danh sách tham gia;

- Ngày 10-18/11/2018: Tập huấn chuyên đề;

- Ngày 24-25/11/2018: Tập huấn kỹ năng thực hành – dã ngoại;

- Ngày 26/11/2018: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội “Những người tiếp lửa” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019, đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn các Chương trình đào tạo đặc biệt, các Liên chi hội và Câu lạc bộ - Đội - Nhóm nghiêm túc thực hiện đúng nội dung và tiến độ của chương trình./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trung Dương

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Anh

Nơi nhận:

- Đảng ủy - BGH nhà trường (báo cáo);

- Phòng CTSV (báo cáo);

- BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên trường (báo cáo);

- BTC (thực hiện);

- Các Đoàn khoa – Liên Chi hội, các câu lạc bộ - đội – nhóm (thực hiện);

- Lưu: VP.